Farské oznamy
Pre 3. kalendárny týždeň
3. nedeľa v období cez rok (23.1.2022)
POZOR - Dôležité upozornenie !!!

Od 25.11.2021na Slovensku nové protiepidemiologické predpisy
a tým aj plošný zákaz verejných bohoslužieb.
V tejto súvislosti žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš GALIS udelil dišpenz pre veriacich katolíkov
latinského obradu, ktorí sa nachádzajú na území žilinskej diecézy od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši
v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Chrámy sú podľa posledného rozhodnutia Vlády Slovenskej Republiky
aktuálne otvorené v režime OP (očkovaní, prekonaní),
povolená je individuálna pastorácia. (spoveď, sv. prijímanie).

Sv. omša so spevom = 25% kapacity (šachovnicové sedenie v každej druhej lavici)
Sv. omša recitovaná = 50% kapacity (šachovnicové sedenie)

Rešpektujte prosím nové nariadenia!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*ARCHÍV OZNAMOV* - link


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnešnú nedeľu (23.1.2022) slávime 3. nedeľu v období cez rok.

Je nedeľou Božieho Slova.

Vďaka za milodar 100 eur z pohrebu p. Anny Sedúchovej na potreby kostola.

VEĽMI VÁS PROSÍM DÁVAJTE ZAOPATROVAŤ NAŠICH CHORÝCH A STARKÝCH.

Ide o večnosť.


Vďaka za včerajšie upratovanie KOSTOLA.
Najbližšie upratovanie kostola bude v sobotu (29.1.2022) prosím -farníkov Lysice č.d. 31-60,
ráno po sv. omši.

Začnime kpäť prichádzať na sv. omše, opustime online priestor. Konajme si prvé piatky.
Vďaka, že ste sa pri sčítaní obyvateľov prihlásili ku Katolíckej Cirkvi.
Pán Ježiš hovorí: "kto mňa vyzná pred ľuďmi, too aj ja vyznám pred svojim nebeským OTCOM"

Prvoprijímajúce deti  - nech sa už vrátia do kostola na SV. OMŠE!

SPOVEDANIE - každý deň pol hodinu pred sv. omšou v lysickej kaplnke !

Pozývame nových lektorov k čítaniu pri nedeľných sv. omšiach.
Od 1. januára sa používa pri sv. omšiach NOVÝ RÍMSKY MISÁL.

Koledovanie Dobrej noviny - v kostole je krabička na príspevok
Organizátori z ERKA prinášajú informáciu - TU !!!
aj video - TU !!!
(informácie sú aj na obecnej stránke)

od utorka 18.-25.1.2022 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Sv. ruženec sa modlíme ako zvyčajne:
pondelok, sobotu - radostný
utorok, piatok - bolestný
stredu, nedeľu - slávnostný
štvrtok - ruženec svetla

Sv. omše v televízii:
NEDEĽA 23.1.2022
09.30 hod. - TV LUX - priamy prenos z Vatikánu
10.30 hod. - TVNOE - priamy prenos z kaplnky Telepace z Ostravy
19.30 hod. - z kaplnky TVLUX v Bratislave

Na internete na kanáloch YOU TUBE a FB je okrem toho mnoho online sv. omší. - LINK


Autá pri kostole a pri cintoríne - nenechávajte si dôležité veci a doklady vo vnútri na viditeľnom mieste,
stala sa krádež, keď zlodej rozbil okienko auta a odcudzil doklady. Buďte opatrní. !!!

Budúca nedeľa (30.1.2022) je 4. nedeľou v období cez rok.

------------------------------------------------------------------------

Čokoľvek treba vybaviť na farskom úrade volajte telefonne číslo 041/5693 338.
Vybavovanie na fare pri dodržaní epidemiologických opatrení.

Prajem požehnaný týždeň.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Dávame Vám do pozornosti číslo účtu farského úradu v slov. sporiteľni:

SK14 0900 0000 0000 7650 8986

Za Váš milodar P. Boh zaplať a odmeň.


Ak bude v týždni pohrebná sv. omša, tak druhá sv. omša v ten deň už nebude.


Podrobný rozpis, liturgický kalendár a úmysly sv. omší.


nedeľa    23.1.2022: nedeľa  Božieho Slova

Belá 7.30    + Mária Ďuraňová

Lysica 9.00

Belá 10.30   + Jozef Mahút (pohreb +Mária Majerová, 69r.)


pondelok 24.1.2022: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Belá 17.00   + Pavol Štefánia

       16.00 Mariánske večeradlo


utorok     25.1.2022: Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Belá  7.00       za štastlivý pôrod


streda     26.1.2022: sv. Timoteja a Títa, biskupov

Belá 17.00    + Adam Vrábel


štvrtok    27.1.2022: sv. Angely Merici, panny

Belá 7.00      + Antónia, Karol, Emília


piatok     28.1.2022: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Belá 17.00     + Milan Babiš


sobota    29.1.2022: Preblahoslavenej Panny Márie

Belá 7.00         + Anna a Jozef Mahút
Kubíková 17.00 (nedeľná platnosť)


nedeľa     30.1.2022: 4. nedeľa v cezročnom období

Belá     7.30    + Anna a Ján

LYSICA 9.00

BELÁ   10.30      za farnosť

 
 
Akcie
21 Nov 2021
02 Dec 2020
25 Oct 2019
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
 
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 30 Belá12 Jun 2021
31 - 60 Belá26 Jun 2021
61 - 90 Belá10 Jul 2021
91 - 120 Belá17 Jul 2021
121 - 150 Belá24 Jul 2021
151 -180 Belá31 Jul 2021
181 - 210 Belá07 Aug 2021
211 - 240 Belá14 Aug 2021
241 - 270 Belá21 Aug 2021
271 - 300 Belá28 Aug 2021
301 - 330 Belá04 Sep 2021
331 - 360 Belá11 Sep 2021
361 - 390 Belá18 Sep 2021
391 - 420 Belá25 Sep 2021
421 - 450 Belá02 Oct 2021
451 - 480 Belá09 Oct 2021
481 - 510 Belá16 Oct 2021
511 - 540 Belá23 Oct 2021
541 - 570 Belá30 Oct 2021
571 - 600 Belá06 Nov 2021
601 - 630 Belá13 Nov 2021
631 - 660 Belá20 Nov 2021
661 - 690 Belá27 Nov 2021
691 - 720 Belá04 Dec 2021
721 - 750 Belá11 Dec 2021
751 - 819 Belá18 Dec 2021
820 - viac Belá23 Dec 2021
1 - 30 Lysica30 Dec 2021
31 - 60 Lysica08 Jan 2022
61 - 90 Lysica15 Jan 2022
91 - 120 Lysica22 Jan 2022
121 - 150 Lysica29 Jan 2022
151 - 180 Lysica05 Feb 2022
181 - 210 Lysica12 Feb 2022
211 - 240 Lysica19 Feb 2022
241 - viac Lysica26 Feb 2022
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.