Farské oznamy
Pre 4. kalendárny týždeň
3. nedeľa v cezročnom období (24.1.2021)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POZOR ZMENA !!! (Viac pod oznamani v časti AKCIE !)
ZÁKAZ VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB od 1. - 24.1. 2021


* PRIHLÁŠKA  PRE  BIRMOVANCOV - NA STIAHNUTIE - LINK !!!

* OTÁZKY  PRE  BIRMOVANCOV - LINK NA STIAHNUTIE

   Budúci birmovanci, stiahnite si otázky a učte sa ich !!!


*ARCHÍV OZNAMOV* - link


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnešnú 3. nedeľu v období cez rok slávime ako nedeľu BOŽIEHO SLOVA.

Čítajme v rodinách spoločne Sv. Písmo.


Vďaka za pomoc a starostlivosť, ktorú preukazujete aj v tomto čase.
Vďaka za milodar 100 EUR na potreby kostola, milodar Ružencového bratstva 300 EUR na poistenie kostola
a milodary na účet farnosti

Vianočné stromčeky a Betlehem môžu ostať v kostole do 2. februára v kostole ako ozdoba
do 2. februára, teda do sviatku Obetovania Pána - ľudovo Hromníc.

Budúca nedeľa bude 4. nedeľa v cezročnom období.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Úradné veci vybavujte na farskom úrade najskôr telefonicky na tel. čísle
041/5693 338 alebo mailom.

Naďalej trvá dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši a v prikázaný sviatok.

Pozerajme sv. omše na TV LUX, TV NOE alebo počúvajme na rádiu LUMEN


Na tomto linku si môžete vybrať sv. omšu online, podľa času a miesta (je ich veľmi veľa) - LINK


Prvoprijímajúcim deťom a birmovancom nedeľnú sv. omšu na kartičku podpíše rodič.

Je potreba pozrieť si v TV v nedeľu celú sv. omšu!

Je to o svedomí rodiča ! Buďte svedomití i zodpovední !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Dávame Vám do pozornosti číslo účtu farského úradu v slov. sporiteľni:

SK14 0900 0000 0000 7650 8986

Za Váš milodar P. Boh zaplať a odmeň.Podrobný rozpis, liturgický kalendár a úmysly sv. omší - súkromné slávenia kňazom:


nedeľa 24.1.20213. nedeľa v cezročnom období

     + Miroslav Kubík

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pondelok 25.1.2021: sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

      Za B. pomoc a zdravie Riška

       

utorok 26.1.2021: svätých Timoteja a Títa, biskupov

      + Ondrej Sandanus, kňaz


streda 27.1.2021: sv. Angely Merici, panny - spomienka

      + Ladislav Belás, kňaz


štvrtok 28.1.2021: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

     + Anna Franeková


piatok 29.1.2021: féria

     + Anton Kubica, kňaz


sobota 30.1.2021: spomienka Panny Márie

     + Pavol Hodoník


nedeľa 31.1.2021: 4. nedeľa v cezročnom období

     + Za farnosť


***********************************************

NEDEĽNÉ TELEVÍZNE PRENOSY V TOMTO TÝŽDNI


TV LUX

NEDEĽA (24.1.2021)   - 10.00 ( z Ríma) / 18.30 (z Košíc)

TV NOE

NEDEĽA (24.1.2021)   -10.00 (z Ríma) / 18.00 (z kaple Telepace)


RTVS 1

NEDEĽA (24.1.2021) - 10.00 (z kaplnky sv. Michala z Košíc)


************************************************

V archíve TV LUX si môžete pozrieť a vypočuť kázne, príhovory sv. otca Františka a relácie


Na českej webovej stránke www. mseonline.cz najdete prehľad sv. omší v éteri, na internete alebo v TV - link


Informácie z Ríma Vám ponúka Vatikánske rádio​

 
 
Akcie
02 Dec 2020
25 Oct 2019
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
 
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
211 - 240 Lysica16 May 2020
241 - viac Lysica23 May 2020
1 - 30 Belá30 May 2020
31 - 60 Belá06 Jun 2020
61 - 90 Belá13 Jun 2020
91 - 120 Belá20 Jun 2020
121 - 150 Belá27 Jun 2020
151 -180 Belá04 Jul 2020
181 - 210 Belá11 Jul 2020
211 - 240 Belá18 Jul 2020
241 - 270 Belá25 Jul 2020
271 - 300 Belá01 Aug 2020
301 - 330 Belá08 Aug 2020
331 - 360 Belá15 Aug 2020
361 - 390 Belá22 Aug 2020
391 - 420 Belá29 Aug 2020
421 - 450 Belá05 Sep 2020
451 - 480 Belá12 Sep 2020
481 - 510 Belá19 Sep 2020
511 - 540 Belá26 Sep 2020
541 - 570 Belá03 Oct 2020
571 - 600 Belá10 Oct 2020
601 - 630 Belá17 Oct 2020
631 - 660 Belá24 Oct 2020
661 - 690 Belá31 Oct 2020
691 - 720 Belá07 Nov 2020
721 - 750 Belá14 Nov 2020
751 - 819 Belá21 Nov 2020
820 - viac Belá28 Nov 2020
1 - 30 Lysica05 Dec 2020
31 - 60 Lysica12 Dec 2020
61 - 90 Lysica19 Dec 2020
91 - 120 Lysica23 Dec 2020
121 - 150 Lysica02 Jan 2021
151 - 180 Lysica09 Jan 2021
181 - 210 Lysica16 Jan 2021
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.