Farské oznamy
Pre 32. kalendárny týždeň
18. nedeľa v cezročnom období (2.8.2020)
Hodový kazateľ ThDr. Jozef Jančovič, nám dovolil zdieľať prezentáciu o miestach, z ktorých pochádzala s. M. Magdaléna.
Viac v časťi akcie pod oznamami.

Dôležité !!!

* PRIHLÁŠKA  PRE  BIRMOVANCOV - NA STIAHNUTIELINK !!!

*ARCHÍV OZNAMOV* - link

Dnes je: 18. nedeľa v období cez rok.

Vďaka za upratovanie kostola a pri kostole.
Najbližšiu sobotu 8.8.2020 prosím upratovanie kostola Belá, domy č. 310-330.
Vďaka za milodary 200 eur zo svadby a 100 eur a 100 eur z pohrebov na potreby nášho kostola.
Vďaka za priebeh hodov - miništranti, výzdoba kostola, p. organistka, speváci, farníci v krojoch, 
p. kostolník , p. starosta, vďaka za pozornosť a dary pre hostí. VĎAKA VŠETKÝM, KTORÍ STE PRIŠLI.

ŠTVRTOK
Na prvý štvrtok v mesiaci (6.8.2020) sa budeme modliť ruženec svetla.
Po sv. omši bude eucharistická adorcia po sv. omši - za nové duchovné povolania.

PIATOK
V piatok 7.8.2020 je prvý piatok v mesiaci august.
V piatok dopoludnia bude spoveď chorých a starkých po domoch. Prípadnú zmenu prosím nahláste.
Poklona sv. Oltárnej bude od 16.00 hod.
Nezabudnime na sv. spoveď a prvé piatky !!§
V živote viery nie sú prázdniny.

OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Rudolf MACEK, syn Rudolfa a Oľgy, rod. Ševčíkovej, bývajúci v Belej
                          a
Nikol JANÚCHOVÁ, dcéra Milana a Jany rod. Szyrickej, bývajúca v Ostrave.

Sobáš bude v kostole Ducha Svätého, Ostrava-Zábřeh
Kto by vedel o nejakej cirkevno - právnej prekážke, nech to láskavo zahlási na farský úrad.
Prosím o Vaše modlitby za týchto snúbencov.

SPOVEDANIE - Sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami.
 
Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu 20. septembra 2020.
Účasť detí na sv. omši v nedele NUTNÁ.

Ku sviatosti birmovania:
Birmovanci -link na prihlášku máte v úvode oznamov
Pozývame animátorov k birmovancom

Podrobný rozpis, liturgický kalendár a úmysly sv. omší:

nedeľa 26.7.2020:  18. nedeľa v období cez rok
BELÁ o 7.30      + Štefan
LYSICA 9.00
BELÁ o 10.30    + Milan S.
-------------------------------------------------------------
pondelok 3.8.2020: féria
BELÁ   07.00     + za B. pomoc a zdravie Anny
LYSICA 17.00

utorok 4.8.2020: sv. Jána Máriu Vianneya
BELÁ   7.00       + Anna, Adam Sušienka

streda 5.8.2020: Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
                              Santa Mária Maggiore
BELÁ 18.00       za rodinu a brata Petra
BELÁ 17.00       Mariánske večeradlo

štvrtok 6.8.2020: sviatok Premenenia Pána
BELÁ  7.00       za B. pomoc a zdravie Heleny

piatok 7.8.2020: svätých Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov
BELÁ 18.00      + Miroslav, Vincent a Štefánia

sobota 8.8.2020: sv. Dominika, kňaza
                         (zakladateľa rádu Dominikánov)
BELÁ  7.00         + Slavomír, Slavomír a zosnulý z oboch strán
KUBÍKOVÁ 18.00   nedeľná vigília, NEDEĽNÁ  PLATNOSŤ

nedeľa 9.8.2.2020: 19. nedeľa v období cez rok
BELÁ 7.30           + Mária a Adam
LYSICA 9.00
BELÁ 10.30         + Adam, Anna a Adam

*****************************************
TELEVÍZNE PRENOSY V TOMTO TÝŽDNI

TV LUX
NEDEĽA (2.8.2020) - 10.00 hod. (z kaplnky TV LUX), 16.00 (Katedrála sv. Martina

TV NOE
NEDEĽA (2.8.2020) - 10.00 (Sv. omša z akademických týždňov, Sněžné v Orlických horách)


V archíve TV LUX si môžete pozrieť a vypočuť kázne, príhovory sv. otca Františka,
ktoré slúžil v kaplnke domu sv. Marty, s prekladom Dp. Jozefa Kováčika.

Informácie z Ríma Vám ponúka Vatikánske rádio - link
V časti PODCAST sú archívy relácií​​​​​​
 
 
Akcie
25 Oct 2019
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
Liturgický kalendár
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
211 - 240 Lysica16 May 2020
241 - viac Lysica23 May 2020
1 - 30 Belá30 May 2020
31 - 60 Belá06 Jun 2020
61 - 90 Belá13 Jun 2020
91 - 120 Belá20 Jun 2020
121 - 150 Belá27 Jun 2020
151 -180 Belá04 Jul 2020
181 - 210 Belá11 Jul 2020
211 - 240 Belá18 Jul 2020
241 - 270 Belá25 Jul 2020
271 - 300 Belá01 Aug 2020
301 - 330 Belá08 Aug 2020
331 - 360 Belá15 Aug 2020
361 - 390 Belá22 Aug 2020
391 - 420 Belá29 Aug 2020
421 - 450 Belá05 Sep 2020
451 - 480 Belá12 Sep 2020
481 - 510 Belá19 Sep 2020
511 - 540 Belá26 Sep 2020
541 - 570 Belá03 Oct 2020
571 - 600 Belá10 Oct 2020
601 - 630 Belá17 Oct 2020
631 - 660 Belá24 Oct 2020
661 - 690 Belá31 Oct 2020
691 - 720 Belá07 Nov 2020
721 - 750 Belá14 Nov 2020
751 - 819 Belá21 Nov 2020
820 - viac Belá28 Nov 2020
1 - 30 Lysica05 Dec 2020
31 - 60 Lysica12 Dec 2020
61 - 90 Lysica19 Dec 2020
91 - 120 Lysica23 Dec 2020
121 - 150 Lysica02 Jan 2021
151 - 180 Lysica09 Jan 2021
181 - 210 Lysica16 Jan 2021
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.