Farské oznamy
Pre 8. kalendárny týždeň
Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok (4. nedeľa po misiách)
Dnes je 6. nedeľa v cezročnom období.
Nedeľa     08.15 Belá  + Mária              
                  11.00 Belá + Ján
Po veľkej sv. omši bude pohreb zosnulej pani Valovčiakovej.

Časy sv.omší aj s úmyslami v nasledujúcom týždni (18.-24.2.2019) je nasledovný:


Pondelok 17.00 LYSICA (dom smútku)


Utorok     07.00 Belá   za Božiu pomoc a zdravie Simony Š.         


Streda     07.00 Belá   + Rudolf a Hermínka

Spomienka sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok    07.00 Belá   + Ján a Karolína

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Piatok      17.00 Belá   Za Božiu pomoc a zdravie rodiny

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota     07.00 Belá   + rodičia z oboch strán

                  17.00  KUBÍKOVÁ (kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie) - nedeľná vigília

7. nedeľa v cezročnom období
Nedeľa     08.15 Belá  + Štefánia, Pavol a Hermína
                  11.00 Belá - Za farnosť
 
Ďakujem všetkým farníkom, ktorí pomáhali v sobotu pri pravideľnom upratovaní kostola a pri kostole.

Nasledovné upratovanie kostola bude v sobotu 23. februára 2019, prosím farníkov z č.domov 451-480 z Belej.

Pozývame  ďaľších lektorov k čítaniam pri sv. omšiach.

Na púť do LÚRD v októbri 2019 sa prihlasujte u p. Ivetky PEKÁROVEJ.

V piatok na záver sv. omše zaspievame pápežskú hymnu !
 
Akcie
Ponuka farskej púte do L Ú R D - letecky z Krakova 10.-13. 10.2019
​Veriacim z farnosti Belá ponúkame letecký zájazd do francúzskeho mariánskeho pútnického mestečka "LURDY" (fr. LOURDES).

Duchovným sprievodcom bude vdp. Mgr. Ivan PŠENÁK, z našej belskej farnosti.
Presun z Belej na krakovské letisko je autobusom okolo poludnia vo štvrtok 10.októbra 2019.
Návrat do Belej je v nedeľu 13.októbra 2019 popoludní.

Cena 270 EUR sa platí ihneď pri prihlásení a 100 EUR za ubytovanie sa platí na mieste.

V cene je zahrnutá: letenka, letiskové poplatky, batožina 10 kg (rozmer 20x40x55 cm) na odovzdanie,
+druhý kus batožiny  (20x25x40 cm), 3 x hotel, 2 x plná penzia stravovanie, všetka doprava vo Francúzsku,
doprava z Belej do Krakova a späť.

V cene nie je zahrnuté" cestovné poistenie, väčšia batožina 20 kg (30 EUR spolu tam aj späť, platí sa hneď)
​Prihlasovanie na púť do LURD - je u pani Ivetky PEKAROVEJ !!!
Link na video z posledného dňa misií - Misijný kríž v Belej
​* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Milí farníci,
ponúkame Vám link pre video na kanále "youtube" z misií v Belej: (kliknite) !!! 
​* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ukončenie vianočnej výzdoby
​V piatok 1.2.2019 prebiehalo vo farskom kostole odstrojenie a odstránenie vianočnej výzdoby,
teda vianočných stromčekov a betlehema.
Vianočná dekorácia môže byť totiž podľa predpisov len do 2. februára, teda do Hromníc, alebo sviatku obetovania Pána.

Pripomenme si nový Betlehem, ktorý bol umiestnený pri vchode.
Drevenú časť vyhotovil Mário Kubáň, stolár.
Misie v Belej 2019
​​Na pamiatku "Ľudových misií" bola pre veriacich nachystaná spomienková magnetka.

*******************************************************

O "Ľudových misiách vo farnosti Belá informovala aj internetová stránka redemptoristov.
(kliknite), tieto texty s fotkami sú ponechané v archíve tejto stránky.

Rovnako informovala o misiách v Belej aj televízia LUX.
*******************************************************
(Zo slávnosti v kostole zhotovoval Miško "Mishko" video záznam,
Budeme Vás na týchto stránkach informovať kde ho nájdete, ak bude zostrihaný a pripravený.)
*******************************************************
Takisto prosím všetkých, ktorý zachytili nejaké fotografické zábery z misií na filiálke v Lysici,Kubíkovej
alebo aj vo farskom kostole v Belej, či by neposlali tieto fotky na mail: kefas803@gmail.com
pre prípravu pamätnice z ľudových misií.
*******************************************************
Ďakujem.
Vyvrcholenie "Ľudových misií" v Belej
​V nedeľu 20.1.2019 v ôsmy deň programu, záverečnou sv.omšou o 14.30 hod. vyvrcholili prvé "Ľudové misie" v novodobých* dejinách farnosti
(* lebo z dostupných prameňov vo farnosti sa nenašla zmienka o misíách)

Poďakovanie pátrom misionárom vyjadrili v Belej aj na filiálkach zástupcovia farnosti
a páter Róbert Režný spomenul aj pátra Michala ZAMKOVSKÉHO, CSsR, ktorý sa veľmi tešil na tieto misie,
avšak zdravotný stav mu nedovolil prísť. Prajeme mu skoré uzdravenie.

V misijnom teame pátra Róberta Režného, CSsR (Podolínec) sa vystriedali ešte nasledovní misionári:
P.Václav Hypius, CSsR - provinciál
P.Ján Andrejov, CSsR (Bratislava)
P.Martin Macko, CSsR (Rím)
P.Jozef Mihok, CSsR (BB-Radvaň)

Tieto "ĽUDOVÉ MISIE otcov REDEMPTORISTOV bude pripomínať elegantný "MISIJNÝ KRÍŽ",
ktorý bol posvätený vrámci záverečnej slávnosti pri farskom kostole.

ĎAKUJEME otcovia REDEMPTORISTI !!!

Ďakujeme aj mladým ľuďom z laického spoločenstva SHEKINAH z Banskej Bystrice-RADVANE.

Tento misijný križ bol inštalovaný 20. januára 2019.
Každoročne v tento deň, ako aj 14.septembra, na sviatok povýšenia Svätého Križa
bude možné získať plnomocné odpustky, za splnenia obvyklých podmienok.
Nedeľné stretnutie misionárov s veriacimi farnosti Belá na filiálkach Kubíková a Lysica
​Aj kedˇsa väčšina duchovného programu "Ľudových misií" odohráva vo farskom kostole,
nezostávajú bokom ani filiálky belskej farnosti, ktoré sú v časti Kubíková (historicky Kocina), a v obci Lysica.

Tak tomu bolo aj v posledný deň "Misií", kde sa páter Róbert Režný, CSsR rozlúčil misijnou kázňou v Kubíkovej o 9.00 hod.
a slávením sv.omše o 10.00 hod. v dome smútku v Lysici.
Druhé stretnutie s mládežou belskej farnosti
​Na záver dnešného misijného programu po skončení večernej sv.omše pokračovali misie v stretnutí s mládežou.
Zaujímavý animačný program so scénkou, hudbou a s osobnými svedectvami viery pripravili páter Jozef Mihok, CSsR spolu
s mladými ľuďmi zo spoločenstva SHEKINAH z Banskej Bystrice, z farnosti Radvaň.
​Ako povedal misionár páter Jozef Mihok, redemptorista, program stretnutia nie je určený výhradne mládeži, ale aj strednému veku,
pretože okrem množstva mladých ľudí  bolo medzi divákmi aj dosť starších.

Program bol veľmi pútavý a realistický, pretože obsahoval skutočné osobné svedectvá mladých ľudí, na svojej individuálnej ceste k Bohu.
Obnova manželských sľubov pri večernej sv. omši
​Misie pokračovali aj vo štvrtok, ráno o 8.00 hodine a večer o 18.00 hod.
Pri večernej sv.omši, ktorú koncelebrovali misionári - otcovia redemptoristi:
P. Martin Macko, CSsR; P. Jozef Mihok, CSsR a vdp. Ivan Pšenák, miestný duchovný.

V kázni sa farníkom z Belej prihovoril páter Martin Macko. (ktorý pôsobí momentálne v Ríme).
Témou kázne bola "láska".

Páter vyzdvihol potrebu a význam lásky v dnešnom svete, ako aj manželstva.

Spomenul aj príbeh mladej Rimanky, ktorá sa volala Chiara Corbella Petrillo, žena, matka, ktorá prišla krátko po pôrodoch o dve svoje deti,
Máriu a Dávida.
Keď sa jej malo narodiť tretie dieťa František, matke diagnostikovali nádor na jazyku, zriedkavé ochorenie.

Chiara stála pred hrozivou dilemou, že buď začne s liečbou a chemoterapiou a tým pádom sa môže rozlúčiť s bábätkom,
alebo počká a dieťa donosí, ale vážne tak ohrozí svoj život. Jej rozhodnutie odložiť liečbu zachránilo dieťa,
no malo zničujúce následky pre matku. Rakovina sa medzitým rozšírila do celého tela.

Po pôrode začala Chiara s chemoterapiou, no už bolo neskoro. Zo syna sa tešila jeden rok. (Zomrela 13.6.2012).

Rodičia Chiara a Enrico napísali svojmu synovi takýto odkaz:

"Láska je stredom nášho života, pretože sa rodíme z lásky,
žijeme preto, aby sme milovali a nechali sa milovať a umierame preto, aby sme poznali Božiu lásku."

Rímska diecéza v minulom roku (21.9.2018) otvorila proces jej blahorečenia.
​_______________________________________________________________

​Po kázni nasledoval pred oltárom veľmi dojímavý obrad "obnovenia manželských sľubov", pri ktorom asistovali prítomným manželským párom
štyria pátri misionári.

Každý manželský pár, prestúpil pred kňaza-misionára, podal si ruky, ktoré kňaz zaviazal štólou a opakoval po ňom formulu obnovenia manželského súhlasu:
"Pred oltárom nášho Pána, Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske.
Tak nám Pán Boh pomáhaj."

Mimochodom bolo ich v kostole nepočítane, veľa. Mladých, ktorí prijali sviatosť manželstva len nedávno, ale aj starších, ktorí mali sobáš pre mnohými rokmi. Medzi najstaršími manželmi, ktorí si obnovili svoj manželský súhlas boli aj takí, ktorí sa sobašili pred viac ako 60 rokmi.​​
Štvrtková misijná "EUCHARISTICKÁ slávnosť" s adoráciou
​Program misií v Belej pokračoval pred plným kostolom veriacich z Belskej farnosti aj vo štvrtok, 17.1.2019,
keď misionár páter Róbert Režný, redemptorista spolu s vdp. Ivanom Pšenákom, farárom z Belej
slávili koncelebrovanú sv.omšu ako "EUCHARISTICKÚ  SLÁVNOSŤ". Asistoval im pritom veľký počet miništrantov.

Páter Róbert kázal na tému "O EUCHARISTII".

Po sv.omši nasledovala spoločná "ADORÁCIA".​
Detské sv.omše v utorok a v stredu o 16.00 hod. v Belej s pátrom Róbertom
Aj napriek intenzívnemu sneženiu a snehovej fujavici pokračovali misie v belskej farnosti aj ďalší deň, v utorok 15.1.2019.
Okrem ranného a večerného slávenia sv.omší vyzdvihneme detskú sv.omšu o 16.00 hodine.

Detskú sv.omšu slúžil páter Róbert Režný, redemptorista v Podolínca.

Deti sa aktívne zapájali do slávenia, piesňami, čitaniami, osobnými prosbami i peknými interaktívnymi odpoveďami počas
kázne otca Róberta.

V kázni spomenul okrem iného nádherný príklad asi 13 ročného chlapca Tarzícia. Tarzícius žil v Ríme v 3. storočí po Kristovi,
za prenasledovania Cirkvi. Legenda ho predstavuje ako chlapca miništranta, ktorý v čase prenasledovania Cirkvi niesol Eucharistiu
uväzneným kresťanom. Zomrel mučeníckou smrťou.
Je patrónom miništrantov.
​______________________________________________________

Rovnako aj na ďalší deň, v stredu 16.1.2019 bola sv. omša pre deti. Niektoré prišli priamo zo školy, z družiny aj so školskými taškami,
niektoré so svojimi rodičmi.
Túto takisto ako v utorok slúžil misionár otec Róbert, ktorý bol aj dobrým animátorom.
Spolupráca detí s kňazom bola výborná a bezprostredná.

Obidva dni deti doprevádzala hudobne aj spevom pani kantorka Majka a na gitare Pavol.

Neopísatelná bola nefalšovaná detská radosť a výborný duchovný zážitok pre všetkých zúčastnených veriacich.​
Animačný program misionárov v Spojenej škole Belá
​V pondelok 14. januára 2019 pripravil páter Jožko Mihok, CSsR spoločne so spoločenstvom "SHEKINAH" z Banskej Bystrice-Radvane pre deti
belskej základnej školy v telocvični vrámci týždenného programu "ludových misií vo farnosti Belá zaujímavý animačný misijný program.​
"Stavovské prednášky vrámci programu "Ľudových misií" v Belej
​V programe "Ľudových misií" v Belej boli aj stavovské prednášky, katechézy.

Ako prvá mala možnosť sa s o.redemptoristami stretnúť mládež v nedeľu po "veľkej sv.omši.- viedol P.Václav Hypius, CSsR a P.Róbert Režný, CSsR.

Popoludní o 15.00 hodine sa s našimi misionármi na stavovskej katechéze stretli ženy - viedol P.Václav Hypius. Po prednáške sa premietala 1.časť filmu "JEŽIŠ".
V pondelok dopoludnia sa pre deti Spojenej školy v Belej uskutočnil animačný program za účasti Redemptoristov a ich laických spolupracovníkov zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice-Radvane.

Po pondelkovej večernej sv.omši zase počúvali misionárov muži z farnosti, katechézu viedol P. Jozef Mihok, CSsR z komunity Radvaň pri Banskej Bystrici.
Vrámci katechéz Pátri použili aj video ukážky k preberaným témam.​
Začiatok misií v Belej
​Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv.omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej
pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili "Ludové misie - duchovné cvičenia vo farnosti Belá.
Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius, CSsR, provinciál a P. Róbert Režný, CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci.
Otcovia redemptoristi z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - prepožičali na čas misií obraz ikony Matky ustavičnej pomoci,
ktorú uložili pred obetným stolom.
Páter Václav Hypius v príhovore objasnil obsah a význam pojmu "ľudových misií" ako duchovných cvičení. Pripomenul, že duchovný osoh majú nielen mi farníci, ale aj kňazi redemptoristi.
Povedal nám, že v ich kongregácii majú zvyk, že sa v celej ich provincii (ktorá zahŕňa Slovensko, Čechy a Litvu) modlia za duchovný úspech misií pre obce a mestá, kde tieto misie otcov redemptoristov práve prebiehajú, teda teraz za Belú.​
Ľudové misie vo farnosti Belá 12.1.-20.1.2019
Program misií vo farnosti Belá
od 12.1. do 20.1.2019

"lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie" Ž 130,7

Sobota
12.1.2019
18.00   Sv.omša a začiatok misií - BELÁ
______________________________________________
Nedeľa  
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
11.00   Sv.omša s misijnou kázňou
11.50   Stretnutie s mládežou
15.00   Pobožnosť+katechéza pre ženy
16.00   Film "Ježiš"
______________________________________________
Pondelok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     HRIECH
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     OBRÁTENIA
18.50   Katechéza pre mužov
______________________________________________
Utorok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     SPOVEĎ
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     SMRŤ A SÚD
________________________________________________
Streda
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     CIRKEV
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     JEŽIŠ-DARCA ŽIVOTA
________________________________________________
Štvrtok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     VIERA
18.00   Eucharistická slávnosť s adoráciou O EUCHARISTII
___________________________________________
Piatok
08.00   Sv.omša+udelenie sviatosti pomazania chorých   UTRPENIE
18.00   Sv.omša+obnova manželských sľubov   LÁSKA
19.00   Stretnutie s mládežou
________________________________________________
Sobota
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
17.30   Novéna k MUP (Matke ustavičnej pomoci) PANNA MÁRIA
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
________________________________________________
Nedeľa
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
10.00   Sv.omša s misijnou kázňou - LYSICA
14.30   Sv.omša-záver misií
             s požehnaním misijného kríža     KRÍŽ
___________________________________________
Sviatosť zmierenia (spovedanie)
          deti       utorok  od 15.00
          ženy      streda  od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          muži      štvrtok od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          mládež   piatok  od 16.00

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
     V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

                                                                             Váš duchovný otec a pátri misionári
Predstavenie rehoľníkov - redemptoristov (C.S.s.R.)
V nasledujúcich riadkoch prinášame pár riadkov o misionároch "redemptoristoch,
ktorých budeme môcť privítať vo farnosti Belá už v sobotu 12.1.2019.

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

Redemptoristi, to je rehoľné  spoločenstvo, ktorí žijú a pracujú ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ.
Jej existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta.
„Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete.
Chcú byť kvasom a soľou pre tento svet. Plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Život a činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom,
rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti.
Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným.
Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými.
Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním
a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole.
Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta.
Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer.
Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi.
Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.

13. 2. 2017 vznikla nová provincia Bratislava-Praha. Na čele kongregácie stojí generálny predstavený,
provinciu riadi provinciál a  viceprovinciu Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou
vzniknutej provincie Bratislava-Praha riadi viceprovinciál.

Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov.

Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa sú:

    vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,
    modlitba a milosť,
    vyhľadávať duše najopustenejších,
    konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
    vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
    štúdium a výučba morálky.
Jasličková pobožnosť 2018
​Aj v tomto roku pre Vás nacvičili speváci, speváčky, deti, mládež a miništranti nový program "Jasličkovej pobožnosti".​"JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 2018" bude v utorok na Božie narodenie o 14.00 hod. vo farskom kostole".Všetci ste srdečne pozvaní.
Obrázky, fotografie a video z tejto akcie sa spracúva, ak budú hotové, budeme Vás informovať.
​Už je spracované elegantné video na portáli youtube.com z jasličkovej pobožnosti 2018, rozkliknite si.

Ak ste nevideli vlaňajšiu jasličkovú 2017, kliknite.
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
Liturgický kalendár
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 3010 Nov 2018
31 - 6017 Nov 2018
61 - 9024 Nov 2018
91 - 12001 Dec 2018
121 - 15007 Dec 2018
151 - 18015 Dec 2018
181 - 21022 Dec 2018
211 - 24029 Dec 2018
241 - 27005 Jan 2019
271 - 30012 Jan 2019
301 - 33019 Jan 2019
331 - 36026 Jan 2019
361 - 39001 Feb 2019
391 - 42009 Feb 2019
421 - 45016 Feb 2019
451 - 48023 Feb 2019
481 - 51002 Mar 2019
511 - 54009 Mar 2019
541 - 57016 Mar 2019
571 - 60023 Mar 2019
601 - 63030 Mar 2019
631 - 66006 Apr 2019
661 - 69013 Apr 2019
691 - 72020 Apr 2019
721 - 75027 Apr 2019
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.