Farské oznamy
Pre 30. kalendárny týždeň
16. nedeľa v cezročnom období
Dnes 21.07.2019 je 16. nedeľa v cezročnom období
                  08.15 Belá     + Štefánia a Vavrinec
                  11.00 Belá     za farnosť
-------------------------------------------------------------------------------------                 
Časy sv.omší aj s úmyslami v nasledujúcom týždni (21.-28.7.2019) sú nasledovné:

22.07.2019
   sv. Márie Magdalény, patrónky nášho kostola
Pondelok 17.00 Lysica (Dom nádeje)
                  18.00 Belá   na úmysel ordinára

23.07.2019   spomienka sv. Brigitty, rehoľníčky, patrónky Európy
Utorok     07.00 Belá   + Štefánia, Ľudovít, Ján a Anton

24.07.2019   spomienka sv. Šarbela Machlúfa, kňaza (Libanon)
Streda     07.00 Belá   za B.pomoc a zdravie Ľubky

25.07.2019   sviatok sv. Jakuba, apoštola
Štvrtok    07.00 Belá   za dar viery pre deti

26.07.2019   sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Piatok     18.00 Belá  + Anna Š.
                17.00 Mariánske večeradlo 

27.07.2019   sv. Gorazda a spoločníkov
Sobota     07.00 Belá   za B.pomoc a zdravie Anny a rodiny
                 18.00 KUBÍKOVÁ - nedeľná platnosť

28.07.2019 16. nedeľa v období cez rok
Nedeľa      08.15   + Magdaléna, Adam a Viktor
                  11.00 Belá  + František Šugár
------------------------------------------------------------------------------
* Dnes v nedeľu o 10.30 bude z Košického kostola B.milosrdenstva
   priamy prenos  televízie LUX zo slávnostných večných sľubov 3 slovenských reh. sestier
   B.milosrdenstva.(sestry Faustínky z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva).

* V pondelok večer o 18.00 hod. bude slávnosť sv. Márie Magdalény.
   Bude Glória, Krédo, 2 čítania. Radostný sv. ruženec obetujme za celú našu farnosť.

* V piatok ruženec a večeradlo obetujme za všetkých starých rodičov-starkých. 
* V sobotu sv. ruženec obetujme za bohoslovcov.

* Na budúcu nedeľu 28. júla 2019 slávime v našej farnosti FARSKÉ  HODY.
   Sv. omše o 8.15 a o 11.00 hod. Pozývame všetkých farníkov z Belej, Lysice,
   Kubíkovej a Nižných Kamencov.
   V nedeľu obetujme slávnostný sv. ruženec za celú našu farnosť. 
   Po sv. omšiach zaspievame "Pápežskú hymnu" (V sedmobrežnom kruhu Ríma...)
   Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera. Za Váš milodar Pán Boh odmeň a požehnaj!
   Ak bude pekne, sprievod pôjde od fary. O 10.50 prídte aj viacerí do sprievodu.

   Slávnostným kazateľom na hodovú slávnosť ku cti sv. Márie Magdalény o 11.00 hod.
   bude Mons. Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., kanonik sídelnej kapituly v Nitre. 

* Náš hosť nám požehná novú sochu Božieho milosrdenstva pre náš kostol,
   nový farský erb, farskú zástavu a farskú pečiatku.

* V auguste bude jednodňová farská púť na Moravu - Na sv. Hostýn.

striedavé modlenie sv. Ruženca:
   - pondelok, sobota - radostný
   - utorok, piatok - bolestný
   - streda, nedeľa - slávnostný
   - štvrtok - ruženec svetla" 

*  V týždni polhodinu pred sv. omšami možnosť sv. spovede.

* ​Ďakujem všetkým farníkom, ktorí pomáhali v sobotu pri upratovaní a čistení kostola a pri kostole. 
   Nasledovné upratovanie kostola  k hodom bude v sobotu 27. júla 2019, po rannej sv. omši. 
   (kôli výzdobe na hody), prosím veriacich z Belej, č.d. 1- 30

* Vďaka za opravu dlažby a chodníka za kostolom-smer cintorín. 
* Vďaka za dar nového ornátu (bielej farby) pre farský kostol v Belej,
   V Lysici vďaka za nové ornáty a albu a v Kubíkovej vďaka za nové ornáty všetkých farieb od farníkov.
   Pán Boh zaplať !

* Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*  Rozpis nedeľnej služby lektorov na júl 2019 

    07.07.2019     08.15  Tričšíková Emília, Filo Peter
                             11.00  miništrant, miništrant
    14.07.2019     08.15  Hurteková Helena, Hanusová Irena
                             11.00  Ondrišík Richard, Ondrišíková Jana  
    21.07.2019     08.15  Tomašov Stanislav, Tomašová Alena
                             11.00   miništrant, miništrant
    28.07.2019     08.15  Macek Rudolf, Maceková Oľga
                             11.00  Zimenová Sára, Dvorská Simona (Belská púť)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​​​​​
 
 
Akcie
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda18:00v zimnom čase o 17:00
Štvrtok7:00
Piatok18:00v zimnom čase o 17:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota18:00s nedeľnou platnosťou 
Liturgický kalendár
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 3010 Nov 2018
31 - 6017 Nov 2018
61 - 9024 Nov 2018
91 - 12001 Dec 2018
121 - 15007 Dec 2018
151 - 18015 Dec 2018
181 - 21022 Dec 2018
211 - 24029 Dec 2018
241 - 27005 Jan 2019
271 - 30012 Jan 2019
301 - 33019 Jan 2019
331 - 36026 Jan 2019
361 - 39001 Feb 2019
391 - 42009 Feb 2019
421 - 45016 Feb 2019
451 - 48023 Feb 2019
481 - 51002 Mar 2019
511 - 54009 Mar 2019
541 - 57016 Mar 2019
571 - 60023 Mar 2019
601 - 63030 Mar 2019
631 - 66006 Apr 2019
661 - 69013 Apr 2019
691 - 72017 Apr 2019
721 - 75027 Apr 2019
751 - 81904 May 2019
820 - viac11 May 2019
1 - 30 Lysica18 May 2019
rod. prvopriímajúc25 May 2019
31 - 60 Lysica01 Jun 2019
61 - 90 Lysica08 Jun 2019
91 - 120 Lysica15 Jun 2019
121 - 150 Lysica22 Jun 2019
151 - 180 Lysica28 Jun 2019
181 - 210 Lysica06 Jul 2019
211 - 240 Lysica13 Jul 2019
241 - viac Lysica20 Jul 2019
1 - 30 Belá27 Jul 2019
31 - 60 Belá03 Aug 2019
61 - 90 Belá10 Aug 2019
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.