Farské oznamy
Pre 42. kalendárny týždeň
29. nedeľa v období cez rok (17.10.2021)
POZOR - Dôležité upozornenie !!!
V súvislosti s vládnym Covid automatom sa nachádza náš žilinský okres v červenej farbe.
Vstup do kostola - LEN S RESPIRÁTOROM (FFP2).
Veriaci budú usmernení pri vchode do chrámu

Epidemiologická situácia vyžaduje pre veriacich vo farskom kostole v Belej nasledovné opatrenia:
Očkovaní sedia bez obmedzenia - na pravej strane !!! (t.j. na strane, kde je spovednica, kedysi mužská strana)

Kategória OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní Covidu sedia šachovnicovo - na ľavej strane !!!

Veriaci - ktorí nie sú v žiadnej z uvedených kategórií - sedia v Lysickej kaplnke a oddelene na pavlačoch !!! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*ARCHÍV OZNAMOV* - link


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnešnú nedeľu (17.10.2021) máme  28. nedeľu v období cez rok


Vďaka za upratovanie kostola a pri kostole, vďaka za výzdobu v kostole.
 
Najbližšiu sobotu (23.10.2021) prosím o upratovanie Belá, č.d. 511 - 541.
Upratovanie prosím po rannej sv. omši.

Večerné sv. omše v Belej aj v Kubíkovej už budú bývať o 17.00 hod !

Dnešnou nedeľou sa začína synodálna cesta v Žilinskej diecéze. - viac pod oznamami.

V PONDELOK 18.10.2021 sa zapojí naša farnosť do projektu "Milión detí sa modlí ruženec".
Začíneme o 17.20 hod. Pozývame !!!
Viac o tomto podujatí pod oznamami.

V nedeľu 24.10.2021 (budúcu nedeľu) je "misijná nedeľa".
Pri všetkých sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na Misie.
Za Váš milodar Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu 24.1.2021 o 10.30 hod. pride do Belej kňaz žilinskej diecézy
Dp. Ján Bittšanský, ktorý tlmočil sv. Otcovi Františkovi počas návštevy na Slovensku.
Niektorí sme ho videli na púti minulý týždeň, pri návšteve nunciatúry Svätej Stolice v Bratislave.

Mesiac OKTÓBER je mesiacom sv. ruženca.
Každý deň sa v kostole modlíme 40 min. pre sv. omšami modlitbu ruženca.
Prichádzajme na celý sv. ruženec. V pondelok prosím o modlitbu mužov.
Ruženec je mocná zbraň, ktorá patrí do rúk deťom aj dospelým.

Spovedanie - v týždni pol hodinu pre sv. omšami !!!

Autá pri kostole a pri cintoríne - nenechávajte si dôležité veci a doklady vo vnútri na viditeľnom mieste,
stala sa krádež, keď zlodej rozbil okienko auta a odcudzil doklady. Buďte opatrní. !!!

V stredu 30. júna 2021 sa skončil dišpenz (výnimka) od fyzickej prítomnosti na nedeľných
a sviatočných sv. omšiach v kostole. (bližšie v časti Akcie - pod oznamami) - PROSÍM VRÁŤME SA!!!

Vráťme sa do kostolov a k sviatostiam.
Očakávame aj miništrantov, aby sa vrátili.

Budúca nedeľa bude 30. v období cez rok - misijná nedeľa
------------------------------------------------------------------------

Čokoľvek treba vybaviť na farskom úrade volajte telefonne číslo 041/5693 338.
Vybavovanie na fare pri dodržaní epidemiologických opatrení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Dávame Vám do pozornosti číslo účtu farského úradu v slov. sporiteľni:

SK14 0900 0000 0000 7650 8986

Za Váš milodar P. Boh zaplať a odmeň.Podrobný rozpis, liturgický kalendár a úmysly sv. omší.


nedeľa    17.10.202129. nedeľa v období cez rok

7.30  Belá       + Anna a Rudolf

9.00 Lysica

10.30 Belá      + Mária Korenčiaková

15.00 Belá    + Mária Korenčiaková (64), pohrebná

                  


pondelok 18.10.2021: Sv. Lukáša, evanjelistu

17.00 Belá      + Radoslav Gazdík


utorok     19.10.2021: Sv. Pavla od Kríža, kňaza

7.00 Belá           za BP, zdravie Rudolfa


streda     20.10.2021: féria

17.00  Belá        za BP, zdravie Marty (80r.)

16.00                Mariánske večeradlo


štvrtok    21.10.2021: féria

7.00  Belá        + Radoslav Gazdík


piatok     22.10.2021: Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka

17.00              + Pavol a Štefánia


sobota    23.10.2021: Panny Márie v sobotu

7.00 Belá            za farnosť

17.00 KUBÍKOVÁ (nedeľná platnosť)


nedeľa 24.10.2021: 30. nedeľa v cezročnom období

                               MISIJNÁ NEDEĽA

7.30 Belá      + Miško a rodičia z oboch strán

9.00 Lysica

10.30 Belá        za BP, zdravie jubilanta Pavla (70r.)

 
 
Akcie
02 Dec 2020
25 Oct 2019
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
 
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 30 Belá12 Jun 2021
31 - 60 Belá26 Jun 2021
61 - 90 Belá10 Jul 2021
91 - 120 Belá17 Jul 2021
121 - 150 Belá24 Jul 2021
151 -180 Belá31 Jul 2021
181 - 210 Belá07 Aug 2021
211 - 240 Belá14 Aug 2021
241 - 270 Belá21 Aug 2021
271 - 300 Belá28 Aug 2021
301 - 330 Belá04 Sep 2021
331 - 360 Belá11 Sep 2021
361 - 390 Belá18 Sep 2021
391 - 420 Belá25 Sep 2021
421 - 450 Belá02 Oct 2021
451 - 480 Belá09 Oct 2021
481 - 510 Belá16 Oct 2021
511 - 540 Belá23 Oct 2021
541 - 570 Belá30 Oct 2021
571 - 600 Belá06 Nov 2021
601 - 630 Belá13 Nov 2021
631 - 660 Belá20 Nov 2021
661 - 690 Belá27 Nov 2021
691 - 720 Belá04 Dec 2021
721 - 750 Belá11 Dec 2021
751 - 819 Belá18 Dec 2021
820 - viac Belá23 Dec 2021
1 - 30 Lysica30 Dec 2021
31 - 60 Lysica08 Jan 2022
61 - 90 Lysica15 Jan 2022
91 - 120 Lysica22 Jan 2022
121 - 150 Lysica29 Jan 2022
151 - 180 Lysica05 Feb 2022
181 - 210 Lysica12 Feb 2022
211 - 240 Lysica19 Feb 2022
241 - viac Lysica26 Feb 2022
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.