Farské oznamy
Pre 50. kalendárny týždeň
2. adventná nedeľa
Dnes 8.12.2019 je 2. adventná nedeľa
                        08.15 Belá      za B.pomoc a zdravie Tomáša
                        11.00 Belá     za B.pomoc a zdravie Márie
-------------------------------------------------------------------------------------                 
Časy sv.omší v nasledujúcom týždni (09.-15.12.2019) sú nasledovné:

09.12.2019 Nepoškvrnené počatie Panny Márie (Immaculata) - slávnosť
                    Prikázaný sviatok ! (presunutý z nedele)
Pondelok 07.00 Belá - za farnosť
                  15.30 Kubíková
                  17.00 Belá + František, Karolína, Ondrej, Cecília
                   RORÁTY
10.12.2019   Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, spomienka
Utorok     06.00 Belá   + Vincent, Mária, Anna a Johana
                 16.00 Mariánske večeradlo
                 17.00 Lysica (dom nádeje)   

11.12.2019   sv. Damaza I., pápeža, spomienka
Streda      06.00 Belá   + Štefan, Mária, Katarína
                 
12.12.2019   Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, spomienka
Štvrtok     06.00 Belá     za zdravie Ľubky

13.12.2019   sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Piatok       06.00 Belá + Ján

14.12.2019   sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota     06.00 Belá    + Jozef
                  17.00 Kubíková (nedeľná platnosť)   

15.12.2019 3. adventná nedeľa - Gaudete ! (radujte sa!)
Nedeľa      08.15  Belá   +starí rodičia, rodičia
                                         Mariáš, Sušienka, Vrábel, Krkoška
                   11.00 Belá  za farnosť
-------------------------------------------------------------------------------
* Dnes máme 2. adventnú nedeľu. Na advetnú nedeľu zapaľujeme 2. sviečku.

* V tomto týždni sú zimné kántrové dni.
   Streda, piatok, sobota. Záväzný je jeden deň. Úmysly modlitieb za rodiny.

* V týždni pol hodinu pred sv.omšami je možnosť sv. spovede, okrem toho
   spoločná sv. spoveď v NEDEĽU 15.decembra
    BELÁ           14.30 - 16.00
    LYSICA       14.30 - 16.00
    KUBÍKOVÁ 14.30 - 16.00

* POĎAKOVANIA
   - vďaka, že i dnes máme kostol uprataný a vyzdobený.

* ​Ďakujem všetkým farníkom, ktorí pomáhali v sobotu pri upratovaní a čistení kostola a pri kostole. 
   Nasledovné upratovanie kostola  bude v sobotu 14. decembra 2019,
   prosím veriacich z Belej, č.d. 601- 630.

* Všetci, ktorí sa chcete zapojiť do tvorby a nacvičovania tohtoročnej JASLIČKOVEJ POBOŽNOSTI,
   radi Vás privítame, bez rozdielu veku. Prídite, potrebujeme ešte spevákov.
   Stretnutie k jasličkovej pobožnosti bude v sobotu o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Belej.

* Rozpis nedeľnej služby lektorov (3.mesačný rozpis je vo výveske).

   01.12.2019     08.15  Hanusová Irena, miništrant
                             11.00 Hurteková Helena, miništrant
   08.12.2019     08.15   Tomašov Stanislav, Tomašová Alena
                             11.00 Zimenová Sára, Dvorská Simona
   15.12.2019     08.15 Triščíková Emília, Peter Filo
                             11.00 Ondrišík Richard, Ondrišíková Jana
   22.12.2019     08.15 Macek Rudolf, Maceková Oľga
                             11.00 Pekarová Zuzana, miništrant
   29.12.2019     08.15  Hanusová Irena, miništrant 
                              11.00 Hurteková Helena, miništrant
   05.01.2020     08.15 Tomašov Stanislav, Tomašová Alena
                              11.00 Zimenová Sára, Dvorská Simona
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​​​​​​​
 
 
Akcie
25 Oct 2019
22 Jan 2019
 
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00Dom nádeje


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
Liturgický kalendár
 
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 3010 Nov 2018
31 - 6017 Nov 2018
61 - 9024 Nov 2018
91 - 12001 Dec 2018
121 - 15007 Dec 2018
151 - 18015 Dec 2018
181 - 21022 Dec 2018
211 - 24029 Dec 2018
241 - 27005 Jan 2019
271 - 30012 Jan 2019
301 - 33019 Jan 2019
331 - 36026 Jan 2019
361 - 39001 Feb 2019
391 - 42009 Feb 2019
421 - 45016 Feb 2019
451 - 48023 Feb 2019
481 - 51002 Mar 2019
511 - 54009 Mar 2019
541 - 57016 Mar 2019
571 - 60023 Mar 2019
601 - 63030 Mar 2019
631 - 66006 Apr 2019
661 - 69013 Apr 2019
691 - 72017 Apr 2019
721 - 75027 Apr 2019
751 - 81904 May 2019
820 - viac11 May 2019
1 - 30 Lysica18 May 2019
rod. prvoprijím.25 May 2019
31 - 60 Lysica01 Jun 2019
61 - 90 Lysica08 Jun 2019
91 - 120 Lysica15 Jun 2019
121 - 150 Lysica22 Jun 2019
151 - 180 Lysica28 Jun 2019
181 - 210 Lysica06 Jul 2019
211 - 240 Lysica13 Jul 2019
241 - viac Lysica20 Jul 2019
1 - 30 Belá27 Jul 2019
31 - 60 Belá03 Aug 2019
61 - 90 Belá10 Aug 2019
91 - 120 Belá17 Aug 2019
121 - 150 Belá24 Aug 2019
151 -180 Belá31 Aug 2019
181 - 210 Belá07 Sep 2019
211 - 240 Belá14 Sep 2019
241 - 270 Belá21 Sep 2019
271 - 300 Belá28 Sep 2019
301 - 330 Belá05 Oct 2019
331 - 360 Belá12 Oct 2019
361 - 390 Belá19 Oct 2019
391 - 420 Belá26 Oct 2019
421 - 450 Belá02 Nov 2019
451 - 480 Belá09 Nov 2019
481 - 510 Belá16 Nov 2019
511 - 540 Belá23 Nov 2019
541 - 570 Belá30 Nov 2019
571 - 600 Belá07 Dec 2019
601 - 630 Belá14 Dec 2019
631 - 660 Belá21 Dec 2019
661 - 690 Belá28 Dec 2019
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.