13 Jun 2019
Mesačná rekolekcia kňazov Varínskeho dekanátu
​Dnes 13.6.2019 sa stretli v Belej, v kostole sv. Márie Magdalény 
na mesačnej rekolekcii spoluubratia kňazi Varínskeho dekanátu.
Slávnosti  predsedal Vdp. Mgr. Ing. František PEKARA, varínsky dekan.
Kazateľom bol Vdp. Mgr. Pavol HRVOL, farár v obci Stráňavy.


Dnes sa slávil sviatok "Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(Je to nový sviatok, ktorý bol vyhlásený v Ríme kongregáciou pre Boží kult.
 bude sa sláviť každoročne vo štvrtok po Turícach, na posväcovanie života kňazov.). 
Viac info - na tomto linku:

Po sv. omši nasledovala pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
Pozitívna bola aj hojná účasť veriacich z farnosti Belá, miništrantov a spevákov.

Žilinská diecéza má 12 dekanátov. Jedným z nich je aj varínsky.
Organizačne sa skladá dekanát Varín z 11 farností. Patria tu farnosti:

Belá, Brodno, Divina, Dolná Tižina, Gbeľany, Lutiše, Stráňavy, Strečno, 
Teplička, Terchová, Varín.