21 Apr 2019
Stráženie Božieho hrobu vo farskom kostole
​ na Bielu sobot od 7.00 hodiny rannej je možnosť tichej adorácie-poklony 
nášmu pánovi pri Božom hrobe
vo farskom kostole Márie Magdalény v Belej.
Je umiestnený v Lysickej kaplnke.

Miništranti a hasiči z dobrovoľného hasičského zboru v Lysici
držia celý deň stráž pri Božom hrobe kde sa striedajú podľa rozpisu.

Pozývame všetkých farníkov, dospelých aj deti na krátku
poklonu až do večernej vigílie vzkriesenia o 19.30 hod.