31 Aug 2019
Púť na sv. Hostýn, na Morave
Vo štvrtok 29.8.2019, keď bolo pracovné voľno putovalo 50 pútnikov z našej farnosti
do Mariánskeho pútnického miesta na svätý Hostýn, na východnej Morave,
v okrese Kroměříž.

V úvode farníci absolvovali krížovú cestu - postavenú podľa návrhu architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

O 10.15 hod. duchovný otec z Belej Vdp. Ivan Pšenák slávil svätú omšu spolu s dvoma jezuitskými pátrami
v bazilike nanebovzatia Panny Márie na Hostýne.
Liturgia bola zo sviatku mučeníckej smrti Jána Krstiteľa. Belskí miništranti asistovali pri oltári.

Po krátkom voľne asi o 14.00 nám bol podaný výklad histórie mariánskeho pútnického miesta na sv. Hostýne.

Domov do Belej, Lysice a Kubíkovej sme sa vrátili cca. po 18.30 hod.