30 Mar 2020
Vladyka Cyril Vasiľ, SJ - o nemožnosti sv. spovede (odkaz na text aj video)
​Gréckokatolícky o. arcibiskup Cyril Vasiľ v Košiciach sa prostredníctvom videa prihovoril veriacim
na tému nemožnosti prijať Sviatosť zmierenia a Eucharistie
* odkaz na text

* odkaz na video