24 Jun 2019
Nový erb a zástava farnosti Belá
​S radosťou Vám oznamujeme, že
bol vyhotovený návrh farské erbu, farskej zástavy pečiatky, vlajky a hlavičkového papiera.

Autorom návrhu je: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD.
Schváli: Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., heraldický konzultor pri Konferencii biskupov Slovenska.

Farský ERB Belá a zástava-koruhva boli zavkladované do Heraldického registra Slovenskej Republiky,
ktorý je vedený pri Ministerstve vnútra SR. 
Na základe schváleného návrhu boli zadané do výroby erb, zástava-koruhva, zástava-vlajka pre stožiar,
pečiatka a hlavičkový papier.

Tieto novo vyhotovené vonkajšie znaky farnosti BELÁ budú požehnané v nedeľu 28.7.2019 o 11.00 hod.
na hodovú slávnosť ku cti sv. Márie Magdalény, ktorá je patrónka farského chrámu.

Nové farské insígnie, vonkajšie znaky budú uverejnené aj v hodovom čísle Belských novín.