27 Oct 2019
Program 75.ročníka mariánskeho deviatnika TRNAVSKÁ NOVÉNA 13.-21.11.2019
​V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019).
Pri tohoročnej budú všetci jej účastníci uvažovať nad témou
„Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov
„Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14).

Trnavská novéna bude výnimočná aj vďaka prítomnosti amerického kardinála Raymonda L. Burkeho,
ktorý bude sláviť sväté omše 16. a 17. novembra 2019.

PROGRAM:

12. 11. Utorok; 17:00; svätá omša pre rodiny s deťmi v predvečer novény
Téma:  Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými
Kazateľ: Marián Bér, TV Lux, Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------
13.11. Streda; 18:00
Téma:   Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách
Kazateľ: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, Bratislava

14.11. Štvrtok; 18:00    
Téma:   Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti
Kazateľ: Jozef Bartkovjak, SJ, Rádio Vatikán

15.11. Piatok; 18:00
Téma:  Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve
Kazateľ: prof. Peter Dubovský, SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme
-----------------------------------------------------------------------------------------
16.11. Sobota; 9:30
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán
Svätá omša podľa misála sv. Jána XXIII. (tzv. Tridentská liturgia, chrbtom k ľudu.)


16.11. Sobota; 11:30    
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: Gyula Márfi, vesprémsky arcibiskup, Maďarsko
------------------------------------------------------------------------------------
16.11. Sobota
; 18:00   
Téma:  Podstatné znaky manželského spoločenstva
Kazateľ: Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
------------------------------------------------------------------------------------------
16.11. Sobota; 24:00   
Téma:  Mladí majú radosť z modlitby a kontemplácie v kruhu spoločenstva
Kazateľ: Peter Jacko SDB, direktor saleziánskej komunity v Trnave

17.11.  Nedeľa, 9:30: svärá omša s procesiou   
Téma: Spiritualita spoločenstva v pastoračných víziách posledných pápežov
Hl. celebrant a kazateľ: Kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán
-------------------------------------------------------------------------------------------
17.11.  Nedeľa; 18:00  
Téma:  Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín
Kazateľ: Jozef Garaj CM, Bratislava

18.11.  Pondelok; 18:00
Téma: Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených
Kazateľ: Ladislav Csontos, SJ, Teologická fakulta TU, Bratislava

19.11. Utorok; 18:00. Slávnosť posviacky Baziliky sv. Mikuláša.
Téma: Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie (Gal  5, 22-24)
Kazateľ: Andrej Imrich, emeritný spišský biskup

20.11.  Streda; 18:00
Téma: Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi  (Jn 17, 21)
Kazateľ: Pavol Dráb, Teologická fakulta  KU,  Košice

21.11.  Štvrtok
; 18:00. Obetovanie Panny Márie.
Téma:  Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou Matkou Máriou (Sk 1, 14)
Hl. celebrant a kazateľ: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, Trnava
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zdroj: Anton Ziolkovský (hovorca Arcibiskupského úradu)