30 Jul 2019
pripravuje sa farská púť na svätý Hostýn na Morave
Vo štvrtok 29.8.2019 budeme putovať do baziliky Nanebovzatia Panny Márie na sv.Hostýne.
Sv. Hostýn je najnavštevovanejšie pútnické miesto na Morave.
Pútnici tu chodia už cez tristo rokov.

Cena púte je 8 EUR/os.