14 Nov 2020
Nové pravidlá o slávení verejných bohoslužieb od 16.11.2020 - vysvetlenie od KBS
​Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia
verejných bohoslužieb.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového
sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.
Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že
medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom
nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak,
aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre
sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže
zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest
na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili
aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred
chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické
opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk,
nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk
kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk
- okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a
taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o
uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu
prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové
skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre
dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí
všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby
vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie
sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane
dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú
duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a
trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi
potrebná.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v
Bratislave
(https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201113026)