17 Jan 2019
Štvrtková misijná "EUCHARISTICKÁ slávnosť" s adoráciou
​Program misií v Belej pokračoval pred plným kostolom veriacich z Belskej farnosti aj vo štvrtok, 17.1.2019,
keď misionár páter Róbert Režný, redemptorista spolu s vdp. Ivanom Pšenákom, farárom z Belej
slávili koncelebrovanú sv.omšu ako "EUCHARISTICKÚ  SLÁVNOSŤ". Asistoval im pritom veľký počet miništrantov.

Páter Róbert kázal na tému "O EUCHARISTII".

Po sv.omši nasledovala spoločná "ADORÁCIA".​