23 Apr 2020
Aktualizované námety na modlitbu v rodine, v rodinách s deťmi vrámci internetovej pastorácie
​​Milí veriaci,
zákaz stretávania sa a zhromažďovania prijímame s veľkou bolesťou.

No pre dobro spoločnosti musíme toto rozhodnutie rešpektovať a dať všetkým príklad
zodpovednej kresťanskej lásky. Napriek tejto výnimočnej situácii  farnosť nezostáva bez milosti.

Každý deň, hoci za zatvorenými dverami, slávim svätú omšu a obetujem ju aj na vaše úmysly.
Stále som tu pre vás a v prípade že súrne potrebujete prijať sviatosť zmierenia či pomazania chorých, som Vám k dispozícii. Hľadáme nové formy spôsoby, ako aj v tejto situácii slúžiť Bohu i vám. 

Internet je v tomto úsilí výbornou pomôckou, takže všetko nové nájdete na tomto odkaze - LINK
(sú zoradené od novších ku starším)

Svätá omša.
Vďaka médiám máme možnosť sláviť svätú omšu aj z bezpečia svojich domovov. Využite priame prenosy
TV LUX, Rádia LUMEN, Rádia Mária (prenos z Domu sv. Marty vo Vatikáne) či z baziliky zo Šaštína.
Okrem omší sú prenášané aj pobožnosti a adorácie.Doplníme vám odkazy na prenosy na internete.
Krížová cesta.
Vždy v piatok a v nedeľu sa môžeme duchovne spojiť pri pobožnosti krížovej cesty.
Pripravujeme pre vás texty na modlitbu v súkromí vašich domácností.

Nedeľná modlitba pre rodiny s deťmi. "Detské" omše teraz nemáme a je nám jasné,
že niektoré deti neobsedia pri hodinovom televíznom prenose. Na každú nedeľu pre rodiny pripravujú
spolubratia v diecéze námety na modlitbu aj s aktivitou pre menšie deti.
Modlitba vychádza z nedeľného evanjelia.

Čítanie Svätého Písma - link
Nedeľná bohoslužba slova.
Vo svojej rodine si môžete urobiť aj súkromnú bohoslužbu slova. Prinášame Vám niekoľko námetov na modlitbu v rodine.