05 Nov 2019
Návšteva pátra redemptoristu
​Včera podvečer 4.11.2019 zavítal do Belej vzácny hosť pater Róbert Režný, CsSR
(z rehole z kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa -redemtoristi).

O 18.00 hod. slúžil sv. omšu vo farskom kostole sv. Márie Magdalény.
Mnohí si ho iste pamätáte zo začiatku tohoto roka, keď viedol so svojimi spolubratmi
historicky prvé misie v našej belskej farnosti.

Po sv. omši mu v mene našej farnosti poďakovala kyticou kvetov Simona Dvorská.

PS: Medzičasom trochu zmenil pôsobisko z Podolínca, teraz je pastoračne činný v komunite Redemptoristov
vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici, kde pôsobí aj pater Jozef Mihok, CsSR, ktorý bol tiež u nás na misiách,
predovšetkým pri mládeži.