31 Oct 2019
Diecézna projektová súťaž
​Formou pastierkeho listu bola v nedeľu 20.10.2019 vyhlásená diecézna projektová súťaž.

Termín podávania žiadostí je: 20.10.2019 - 17.11.2019

Všetky potrebné informácie sú uvedené na diecéznej webovej stránke - link