Kontakt
Rímskokatolícka Cirkev
Farský úrad Belá

Cintorínska 297
013 05 Belá
Mgr. Ivan Pšenák – farár
Tel. 041/5693 338
https://bela.fara.sk/
 
Farský kostol Belá
 
Dom smútku Lysica
 
Kaplnka Nepoškvrnenej Panne Márii Kubíková