21 Jan 2019
Vyvrcholenie "Ľudových misií" v Belej
​V nedeľu 20.1.2019 v ôsmy deň programu, záverečnou sv.omšou o 14.30 hod. vyvrcholili prvé "Ľudové misie" v novodobých* dejinách farnosti
(* lebo z dostupných prameňov vo farnosti sa nenašla zmienka o misíách)

Poďakovanie pátrom misionárom vyjadrili v Belej aj na filiálkach zástupcovia farnosti
a páter Róbert Režný spomenul aj pátra Michala ZAMKOVSKÉHO, CSsR, ktorý sa veľmi tešil na tieto misie,
avšak zdravotný stav mu nedovolil prísť. Prajeme mu skoré uzdravenie.

V misijnom teame pátra Róberta Režného, CSsR (Podolínec) sa vystriedali ešte nasledovní misionári:
P.Václav Hypius, CSsR - provinciál
P.Ján Andrejov, CSsR (Bratislava)
P.Martin Macko, CSsR (Rím)
P.Jozef Mihok, CSsR (BB-Radvaň)

Tieto "ĽUDOVÉ MISIE otcov REDEMPTORISTOV bude pripomínať elegantný "MISIJNÝ KRÍŽ",
ktorý bol posvätený vrámci záverečnej slávnosti pri farskom kostole.

ĎAKUJEME otcovia REDEMPTORISTI !!!

Ďakujeme aj mladým ľuďom z laického spoločenstva SHEKINAH z Banskej Bystrice-RADVANE.

Tento misijný križ bol inštalovaný 20. januára 2019.
Každoročne v tento deň, ako aj 14.septembra, na sviatok povýšenia Svätého Križa
bude možné získať plnomocné odpustky, za splnenia obvyklých podmienok.