07 Sep 2020
Diecézne stretnutie na hore BUTKOV 12. 9.2020 o 12.00 hod.
Na budúcu sobotu 12. septembra 2020 nás diecézny biskup Mons. Tomáš Galis pozýva na Diecézne
stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove
života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv.
omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci
Soboty Božieho milosrdenstva.

Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej
farnosti až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas
odchodu autobusu od nášho farského kostola je o 9.15 hod.

Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť
do naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke
www.dcza.sk, najneskôr však do utorka 8. septembra.

Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej farnosti.

Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť
aj v prípade individuálnej dopravy!