20 Apr 2019
Lysica - krížová cesta na Veľký Piatok s pátrom jezuitom
​Veriaci z filiálky Lysica si na Veľký piatok o 10.00 hod.
sprítomnili krížovú cestu.
Viedol ju podobne ako po ostatné roky páter Branislav BENIAČ, SJ,
ktorý je rektorom jezuitského kostola v Prešove.
Prinášame Vám odkaz na fotky a videá - link