12 Jan 2019
Začiatok misií v Belej
​Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv.omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej
pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili "Ludové misie - duchovné cvičenia vo farnosti Belá.
Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius, CSsR, provinciál a P. Róbert Režný, CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci.
Otcovia redemptoristi z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - prepožičali na čas misií obraz ikony Matky ustavičnej pomoci,
ktorú uložili pred obetným stolom.
Páter Václav Hypius v príhovore objasnil obsah a význam pojmu "ľudových misií" ako duchovných cvičení. Pripomenul, že duchovný osoh majú nielen mi farníci, ale aj kňazi redemptoristi.
Povedal nám, že v ich kongregácii majú zvyk, že sa v celej ich provincii (ktorá zahŕňa Slovensko, Čechy a Litvu) modlia za duchovný úspech misií pre obce a mestá, kde tieto misie otcov redemptoristov práve prebiehajú, teda teraz za Belú.​