28 May 2019
Premietanie filmu FATIMA v kostole v Belej
​​Dňa 12. júna 2019 o 19.00 hod. sa bude v spolupráci
s nadáciou Slovakia Christiana premietať film

FATIMA - posolstvo stále aktuálne.

Premietanie bude vo farskom kostole sv.Márie Magdalény v Belej.
Film trvá 72 minút.
Vstupné je dobrovoľné!

Pozvite prosím čo najviac záujemcov, ak je možné
nielen z našej farnosti, ale aj z iných obcí.

Je to film, ktorý sa premietal v polovici marca v Žiline.
Mnohí nemohli prísť, teraz máte výbornú príležitosť si
film pozrieť doma.

Vo filme vystupujú 3 arcibiskupi, osem kňazov, niekoľko historikov,
ale tiež príbuzní fatimských vizionárov.
​Zhodnotenie premietania filmu:
Premietaný film FATIMA - posolstvo uviedol Mgr. Ing. Andrej Ralbovský,
správca nadácie  Slovakia Christiana.
​Premietania filmu sa zúčastnilo asi 80 farníkov z Belskej farnosti.
Bolo to vydarené podujatie, lebo premietania v kine Mirage v marci
sa mnohí nemohli zúčastniť.
Veríme, že budeme môcť niekedy zopakovať premietanie s nejakou aktuálnou 
náboženskou tématikou.
Činnosť tejto nadácie si môžete pozrieť aj na webovej stránke: https://www.slovakiachristiana.sk/,
alebo https://www.christianitas.sk/, kde možno nájsť mnoho zaujímavých tém,
ktoré nie sú v objekte záujmu komerčných médií.