27 May 2019
Slávnosť 1. sv. prijímania vo farnosti Belá
V nedeľu 26.5.2019 o 10.30 hod. sa konala vo farskom kostole sv. Márie Magdalény v Belej slávnosť
1. sv. prijímania detí tretiakov. - link na video zo slávnosti

                                                   - link na fotky zo slávnosti

Ukážka z hodiny náboženstva našich tretiakov 21.5.2019

3.ročník ZŠ v Lysici -link na video

3.A. Spoj. škola v Belej -link na video

3.B. Spoj. škola v Belej - link na video

3.C. Spoj. škola v Belej - link na video

V sobotu 25.5.2019 bola o 8.30 hod. pre deti po 1.sv.spovedi - link na videá
zo symbolického spálenia lístočkov.