21 Oct 2019
Sviečka za nenarodené deti (v kostole za lavicami)
​​Sviečka za nenarodené deti 2019

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.

 Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené deti.
Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci
Fóra života:
napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám,
ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina
v Leviciach, Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii.

Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v
projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.

Druhý krok je, že zapálením sviečky v čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom živote –
aj tom nenarodenom.
V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov.

Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat.
Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná situácia. Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe.

Malá sviečka stojí euro, veľká v skle 4 eurá. Sviečky sa budú predávať od 19. októbra do 2. novembra
2019.

Fórum života Vám ďakuje za podporu.