17 Aug 2019
Vydarený výlet miništrantov z belskej farnosti
​V utorok 13.8.2019 cestovalo 14 miništrantov z Belej, Lysice a Kubíkovej autobusom
na výlet - púť do starobylého mesta Trnava, ktoré je sídlom arcibiskupstva.
V starom meste sa nachádza 12 rímskokatolíckych kostolov. Ďalšie sú ešte na periférii a na sídliskách.

Prezreli sme si chrám sv. Mikuláša, ktorý pápež sv. Ján Pavol II. vyhlásil za baziliku minor a kde sa nachádza 
v samostatnej kaplnke milostivý obraz Trnavskej Panny Márie z čias morovej epidémie.
V tomto chráme býva každoročne známy mariánsky deviatnik-Trnavská novéna, ktorý poznáte z prenosov TV-LUX.

Zúčastnili sme sa aktívne sv.omše v kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý majú v správe otcovia Jezuiti.
Spolu s rektorom kostola Matejom Kasanom, SJ koncelebroval sv. omšu náš pán farár, ktorím asistovali pri oltári naši chlapci miništranti,
spolu s deťmi denného tábora, ktorý organizovali trnavský jezuiti.
Tento chrám je významný tým, že na bočnom oltári sa uchovávajú najväčššie relikvie dvoch (z troch)svätých košických mučeníkov, jezitov,
Štefana Pongráca, SJ a Melichera Grodeckého, SJ. Venovali sme im modlitbu.
Tretí svätec z košických mučeníkov, Marek Križín, ostrihomský kanonik má najväčšie relikvie uložené v susednom meste vedľa Štúrova 
v maďarskom historickom biskupskom meste Ostrihom.
V tomto roku si pripomíname 400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov! (1619-2019)

Navštívili sme aj kostol sv. Anny, ktorý je hneď v susedstve. Majú ho spolu s kláštorom a školou v správe sestričky Uršulínky, 
z Rímskej légie sv. Uršuly.
Sestričky nás ochotne previedli chrámom ako aj podzemím svojho kostola, kde nám ukázali rehoľnú kryptu, v ktorej sú pochované rehoľné sestry.
V kostole sú v cínovej rakve taktiež uložené relikvie sv. košických mučeníkov, tentokrát všetkých troch.

Prezreli sme si aj komplex budov pôvodnej Trnavskej Univerzity spolu s katedrálou sv. Jána Krstiteľa aj s výkladom.

Celé staré mesto ako na dlani sme mohli pozorovať z 29 metrovej vyhliadky historickej mestskej veže
ku ktorej sme prekonali 143 schodov. Celá veža meria takmer 60 metrov.

Prijali nás aj pracovníci futbalového klubu Spartak Trnava, ktorí nás previedli vnútornými aj vonkajšími priestormi 
nedávno otvoreného futbalového štadióna (2015), ktorý bol donedávna najväčším na Slovensku (19.200 miest).

Okrem športových miestností, šatní športovcov, VIP priestorov, priestorov novinárov sme si prezreli aj priestor z trávnika a potom
ešte v troch podlažiach. Pomodlili sme sa aj v kaplnke, kde sa každý prvý piatok slúži sv.omša. Kaplnka na štadióne je zasvätená
sv. Jánovi Pavlovi II. Posviacku vykonal Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

Mysleli sme aj na obed a občerstvenie.  Domov do farnosti sme sa vrátili o 19.00 hodine.​