27 Oct 2018
Pútnická sv. omša v Podunajských Biskupiciach
​V sobotu 27.10.2018 pútnická sv.omša patrila ku cti bl. Zdenky Šelingovej
v kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach.

Pútnickej sv.omše sa zúčastnilo celé vedenie provincie a všetky predstavené reholné sestry
slovenskej provincie "Milosrdných sestier Sv.kríža" a tiež pútnici z farnosti Belá so svojím
duchovným otcom vdp. Ivanom Pšenákom.

V závere sv.omše odovzdala provinciálna predstavená Sr. Šebastiána TUPTOVÁ
relikviu bl. Zdenky Šelingovej otcovi Pšenákovi pre farský kostol sv. Márie Magdalény v Belej.