23 Feb 2020
Vyhlásenie biskupov Slovenska k parlamentným voľbám 2020
Naši slovenskí otcovia biskupi nám prinášajú nasledovné vyhlásenie pred parlamentnými voľbami 2020.


Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec
význam ísť voliť. 

Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje.
Určite má význam ísť voliť a určite je možné si vybrať.

Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám,
prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. 

Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia.
Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti!

Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie.
Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia.

Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. 

Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná.
Do cieľa však nevedú skratky, ale vytrvalosť.
Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej!
Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok.

Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz.
Neustúpme preto nepoctivosti, ani novým ideológiám.

Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho celú pravdu.
Tú nesmieme nikdy opustiť!
Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby a vyprosujú vám požehnanie
i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

V Bratislave, 21. februára 2020
Zdroj: www.tkkbs.sk