15 Jan 2019
Animačný program misionárov v Spojenej škole Belá
​V pondelok 14. januára 2019 pripravil páter Jožko Mihok, CSsR spoločne so spoločenstvom "SHEKINAH" z Banskej Bystrice-Radvane pre deti
belskej základnej školy v telocvični vrámci týždenného programu "ludových misií vo farnosti Belá zaujímavý animačný misijný program.​