21 Mar 2020
Príhovor pána farára Ivana Pšenáka (2)
​Belá,Lysica,Kubíková,Nižné Kamence (21.3.2020)


Milovaní bratia a sestry,milí farníci

otcovia biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby nebudú slávené do 31.marca. Aká bude situácia potom to nevieme.


Pozdravujem vás všetkých a prajem,aby ste požehnane prežívali tento výnimočný čas. Každý večer o 20.hod.
znejú zvony kostola sv.Márie Magdalény ako pozvanie stretnúť sa v našich rodinách pri spoločnej modlitbe.

Rodina je domácou Cirkvou-preto venujme čas i spoločnej modlitbe, máme rok Božieho slova -
čítajme a počúvajme Božie slovo v našich domoch.
Zaujímajme sa o iných-starkých i chorých, opustených a pomôžme.

Je možnosť sv.spovede-po telefonickom dohodnutí za splnenia všetkých hygienických predpisov. Pýtajme sa v tieto dni
Čo Pán Boh od nás očakáva? K čomu nás pozýva?


Ďakujem všetkým, ktorí v tieto dni slúžia-zvlášť zdravotníkom, zdravotným sestrám, lekárom, laborantom, farmaceutom,
hasičom, policajtom,vojakom i predavačkám,poštárkam a všetkým,aj tým,ktorí nás spravujú. Ďakujem všetkým,
ktorí sa modlia k Pánu Bohu.Pán Boh je S NAMI. Nebojme sa.

Každý deń slúžim súkromne sv.omšu a na jej koniec posielam požehnanie všetkým v Belej, v Lysici, v Kubíkovej
i Nižných Kamencoch.

Včera ako asi viete letelo lietadlo ponad územie SR a bolo nám udelené požehnanie relikvie sv.Kristovej krvi,
ktoré sa nachádza v Hronskom Beňadiku.
Požehnanie, aby nám Pán pomáhal, chránil, aby pomáhal všetkým, ktorí konajú v tieto dni obetavú službu.


Včera sme navštívili sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov-farnosť Ladce a prosili za nás všetkých.

Znovu objavme hodnotu rodiny, rodinných vzťahov, počúvania, spoločnej modlitby.


Prajem vám požehnaný deń a teším sa na stretnutie v našom kostole sv.Márie Magdalény čím skôr...Požehnaný týždeň.

Váš kňaz Ivan Pšenák


,,Správajme sa dnes  tak,aby keď sa toto pominie, nemuseli hanbiť,ako sme sa správali."