26 Sep 2019
POCHOD ZA ŽIVOT v BRATISLAVE - POĎAKOVANIE
​Milí delegáti farnosti,

po ročnej príprave sa v nedeľu uskutočnil tretí Národný pochod za život.
Jeho trojdňový sprievodný program pozostával z viac ako 40 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo okolo 15.000 ľudí. Takmer 900 dobrovoľníkov
slúžilo v 30 tímoch. Dosah na sociálnych sieťach za posledný týždeň pred
akciou bol viac ako 1,5 milióna.
Na samotný pochod na Námestie slobody prišlo odhadom 50.000 ľudí. Zažili
sme tam Cirkev mladých ľudí! Zároveň Cirkev odhodlaných, obetavých ľudí,
ktorí "vedeli, že tam majú byť. "

Drahí delegáti, chceme Vám poďakovať za všetko vynaložené úsilie,
tvorivosť i osobnú prítomnosť.

Hoci to bol "len" pochod, nie je to malá vec. Stačí sledovať reakcie
médií.

Urobili sme ďalší krok v scitlivovaní vlastného svedomia i svedomia
národa. A pôjdeme ďalej uvedomujúc si, že slúžime Kristovi a Evanjeliu
života, lebo vieme, že je to správne. Naša služba je našou odmenou.
Radostné tváre a vďačnosť ostatných účastníkov sú pre nás obrovským
povzbudením.

Chceme Vás poprosiť o Vašu spätnú väzbu. Ak máte niečo, s čím by ste sa
mohli podeliť, budeme vďační za Vaše postrehy, nápady, či povzbudivé
slová. Môžete nám napísať, ako sa Vám darilo vo farnostiach s prípravami
na Národný pochod za život, prípadne ako prebiehala Vaša účasť.

Ešte raz Vám ďakujeme za priamu i nepriamu, modlitebnú i ľudskú podporu.

S úctou,
Prípravný tím Národného pochodu za život 2019