25 Dec 2019
Jasličková pobožnosť v BELEJ 2019
​Na Božie narodenie, v stredu o 14.00 hod. bola vo farskom kostole v Belej milé podujatie
JASLIČKOVÁ  POBOŽNOSŤ 2019.
Vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a samotného priebehu a účinkovania v programe,
ale aj Vám, ktorí ste si prišli pozrieť program aj v daždivom počasí.

Vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí sa postarali o malé agapé vonku po programe.
Horúči punč a koláčiky prišli vhod každému z nás.

Vďaka aj študentom, ktorí zachytili priebeh na fotoaparát alebo kameru.
Po zostrihaní záznamu Vám uvedieme link, kde budú fotografie a video.

V galérii si môžete prezrieť fotografie - link.

Ešte raz P.B.Zaplať!