14 Mar 2020
Príhovor pána farára Ivana Pšenáka (1)
​Drahí bratia a sestry,milé deti

V týchto výnimočných a neľahkých dňoch sa vám chcem prihovoriť
a uistiť o mojich modlitbách za vás, vaše rodiny, našu farnosť,
naše Slovensko i celý svet.

Tiež vás povzbudzujem k modlitbám i čítaniu sv.Písma. K modlitbe Krížovej cesty.

Každý večer o 20.hodine znejú zvony kostola, aby sme sa v tomto čase v rodinách stretli
pri modlitbe sv.ruženca a modlitby Korunky k Božiemu milosrdenstvu,
aby nám Pán pomohol a zvládli sme s Jeho pomocou tieto výnimočné časy
a čím skôr sa stretávali aj v našom farskom kostole sv.Márie Magdalény.

Prajem požehnanú nedeľu a požehnané nastávajúce dni.

S úctou váš kňaz Ivan Pšenák