28 Jul 2020
Prezentácia z MAGDALY - od biblistu ThDr. Jozefa Jančoviča
​Náš hosť, slávnostný hodový kazateľ, biblista ThDr. Jozef Jančovič nám dovolil zdielať powerpointovú prezentáciu,
z MAGDALY, neskôr MIGDAL.

Z týchto končín Svätej Zeme pochádzala patrónka nášho farského chrámu sv. Mária Magdaléna.
Lepšie pomenovanie by podľa nášho hosťa malo byť:

Mária Magdalská, podľa mesta MAGDALA.
V staroveku ľudia nemali priezviská, preto im ku krstnému menu pridávali názvy kraja alebo mesta, z ktorého pochádzali.

(Pavol z Tarzu, Šimon z Cyrény, Cyril Alexandrijský, alebo Augustín z Hippo.)
V roku 2009 sa začala v Sv. Zemi výstavba  duchovného centra "MAGDALA".
Pri archeologických vykopávkach sa objavilo celé mestečko z 1. stor. po Kristovi
so vzácnymi pamiatkami, artefaktami.

Viac v prezentácii - link