22 Jan 2019
Misie v Belej 2019
​​Na pamiatku "Ľudových misií" bola pre veriacich nachystaná spomienková magnetka.

*******************************************************

O "Ľudových misiách vo farnosti Belá informovala aj internetová stránka redemptoristov.
(kliknite), tieto texty s fotkami sú ponechané v archíve tejto stránky.

Rovnako informovala o misiách v Belej aj televízia LUX.
*******************************************************
(Zo slávnosti v kostole zhotovoval Miško "Mishko" video záznam,
Budeme Vás na týchto stránkach informovať kde ho nájdete, ak bude zostrihaný a pripravený.)
*******************************************************
Takisto prosím všetkých, ktorý zachytili nejaké fotografické zábery z misií na filiálke v Lysici,Kubíkovej
alebo aj vo farskom kostole v Belej, či by neposlali tieto fotky na mail: kefas803@gmail.com
pre prípravu pamätnice z ľudových misií.
*******************************************************
Ďakujem.