25 Mar 2020
Modlitba Otče náš so Sv. Otcom - v stredu 25.3.2020 o 12.00 hod. a v piatok 27.3.2020 o 18.00
​Pozvanie všetkým kresťanom

V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez
médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 h
v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu o odvrátenie pandémie.


Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich
pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu
Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou
sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním
Urbi et Orbi - Mestu a celému Svetu

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené
s možnosťou získať plnomocné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie
vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Plné znenie pápežových výziev po modlitbe Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou
pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu.
Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými
kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním
modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v
najbližšiu stredu 25. marca na poludnie.
Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú
zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich
učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista.

S tým istým úmyslom budem v najbližší piatok 27. marca o 18. hodine predsedať modlitbovému
momentu v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam
všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať
Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver
dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať plnomocné odpustky.

Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti.
Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní. Našu blízkosť lekárom,
zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia
prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro. Našu blízkosť policajtom a vojakom, ktorí v uliciach dbajú
o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých. Blízkosť všetkým.