15 Oct 2020
Usmernenia slovenských biskupov k opätovnému zákazu verejného slávenia sv. omší (z 13.10.2020)
Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe,

od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný
zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí
biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň
minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však
napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov,
sobášov a pohrebov.

V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci
katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby
verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade
pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez
účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové
úmysly.

Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez
spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na
začiatku prvej vlny koronavírusu.

Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej
konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo
vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet
účastníkov vonku obmedzený nebude.

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému
dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba
väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte
aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si
však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov
prinesie dobré ovocie.

Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme
presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa
jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to,
prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť
a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď
teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia
o vaše modlitby.