11 Nov 2019
História milostivého obrazu P.Márie v Trnavskom chráme sv. Mikuláša - bazilike minor
​V mariánskej kaplnke Baziliky sv. Mikuláša v Trnave sa nachádza milostivý obraz Panny Márie Trnavskej, s ktorým sa spája
viacero zázračných udalostí.
V roku 1663 , keď Turci pustošili západné Slovensko, sa na obraze prvýkrát objavili krvavé slzy.
Turci drancovali aj v okolí Trnavy, mesto však zostalo zázračne uchránené.
V roku 1708, keď bola Trnava pod nadvládou kuruckých vojsk, Panna Mária na obraze trikrát ronila slzy nad hriechmi
a utrpením mesta a okolia. Slzenie podrobili skúmaniu, na základe ktorého ostrihomský arcibiskup Kristián August povolil
verejné uctievanie milostivého obrazu.

Najväčší zázrak sa k stal v roku 1710. Trnavu postihol mor.
Bezmocní obyvatelia mesta na čele s magistrátom sa utiekali k Trnavskej Matke Božej.

Na sviatok Obetovania Panny Márie 21.novembra 1710 milostivý obraz niesli v procesii ulicami
spustošeného mesta. V ten deň mor zázračne prestal. 

V tom istom roku vyhlásil arcibiskup v deň sviatku Obetovania Panny Márie možnosť získať v trnavskom chráme odpustky.
(je to vždy v 9. deň, teda záverečný deň deviatnika.)

Úcta k Panne Márii neskôr prechádzala obdobiami rozkvetu aj nezáujmu.

Po rokoch útlmu nanovo ožila v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď sa vytvorila nová tradícia novény (deviatnika)
 k Panne Márii. Dnes k milostivému obrazu prichádzajú veriaci, aby si vyprosovali Božiu pomoc a ďakovali za udelené milosti.

Pri obraze Panny Márie Trnavskej sa modlil aj pápež sv. Ján Pavol II. keď v roku 2003 zavítal do Trnavy
v rámci svojej apoštolskej návštevy Slovenska.
(vtedy bol mimoriadne prenesený milostivý obraz do blízkeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa.)