17 Jun 2020
Nové usmernenia slovenských otcov biskupov zo 17.6.2020
​Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia,

ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu.

Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení,

ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.


Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich

na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020.Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave,

samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.


Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe

alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam,

pooperačným stavom, atď.).
Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií.

Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku,

o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.