24 Apr 2019
Zomrel Vdp. Ing. Jozef OLIŠ
​V duchu kresťanskej nádeje vo večný život oznamujeme, že 24. apríla 2019, vo veku 77 rokov a v 48 roku kňazskej služby,
zomrel kňaz Nitrianskej diecézy Vdp. Ing. Jozef Oliš.

Pán dekan Jozef Oliš bol správcom belskej farnosti v rokoch 1989-1992. - link na parte.

Pohrebné obrady sa uskutočnili 29. apríla 2019 o 14.00 v kostole a na cintoríne v Dolnej Súči.
Venujme mu tichú modlitbu. (prevzaté z informácie na www.biskupstvo-nitra.sk)

R.I.P.
​Narodil sa 17. 9. 1941 v Dolnej Súči, ordinovaný bol 20. 6. 1971,
Pôsobil:
1971 - kaplán Konská,
1973 - kaplán Turzovka,
1974 - kaplán Bánovce nad Bebravou,
1975 - správca farnosti Vysočany,
1977 - správca farnosti Motešice,
1980 - správca farnosti Lazy pod Makytou,
1987 - správca farnosti Lysá pod Makytou,
1989 - farár Belá,
1992 - farár Bielice,
1997 - správca farnosti Uhrovec,
2001 - čestný dekan,
2002 - na odpočinku Rybany (Nitrianska diecéza),
5. 5. 2005 - výpomocný duchovný Nové Mesto nad Váhom,
2006-2019 – ChD Beckov