11 Aug 2019
Obnovená kaplnka v Zlieni
​V nedeľu 11.8.2019 požehnal pán farár Ivan Pšenák obnovenú kaplnku sv. Vendelína v Zlieni.
Vďaka za prácu obetavným mužom z farnosti.
Pri kaplnke sa zišlo asi 40 farníkov, ktorí sa pomodlili s p.farárom korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Pôvodná kaplička mala asi 300 rokov.