18 Dec 2018
Ľudové misie vo farnosti Belá 12.1.-20.1.2019
Program misií vo farnosti Belá
od 12.1. do 20.1.2019

"lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie" Ž 130,7

Sobota
12.1.2019
18.00   Sv.omša a začiatok misií - BELÁ
______________________________________________
Nedeľa  
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
11.00   Sv.omša s misijnou kázňou
11.50   Stretnutie s mládežou
15.00   Pobožnosť+katechéza pre ženy
16.00   Film "Ježiš"
______________________________________________
Pondelok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     HRIECH
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     OBRÁTENIA
18.50   Katechéza pre mužov
______________________________________________
Utorok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     SPOVEĎ
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     SMRŤ A SÚD
________________________________________________
Streda
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     CIRKEV
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     JEŽIŠ-DARCA ŽIVOTA
________________________________________________
Štvrtok
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ     VIERA
18.00   Eucharistická slávnosť s adoráciou O EUCHARISTII
___________________________________________
Piatok
08.00   Sv.omša+udelenie sviatosti pomazania chorých   UTRPENIE
18.00   Sv.omša+obnova manželských sľubov   LÁSKA
19.00   Stretnutie s mládežou
________________________________________________
Sobota
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
17.30   Novéna k MUP (Matke ustavičnej pomoci) PANNA MÁRIA
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
________________________________________________
Nedeľa
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
10.00   Sv.omša s misijnou kázňou - LYSICA
14.30   Sv.omša-záver misií
             s požehnaním misijného kríža     KRÍŽ
___________________________________________
Sviatosť zmierenia (spovedanie)
          deti       utorok  od 15.00
          ženy      streda  od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          muži      štvrtok od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          mládež   piatok  od 16.00

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.
     V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.

                                                                             Váš duchovný otec a pátri misionári