16 Jan 2019
Detské sv.omše v utorok a v stredu o 16.00 hod. v Belej s pátrom Róbertom
Aj napriek intenzívnemu sneženiu a snehovej fujavici pokračovali misie v belskej farnosti aj ďalší deň, v utorok 15.1.2019.
Okrem ranného a večerného slávenia sv.omší vyzdvihneme detskú sv.omšu o 16.00 hodine.

Detskú sv.omšu slúžil páter Róbert Režný, redemptorista v Podolínca.

Deti sa aktívne zapájali do slávenia, piesňami, čitaniami, osobnými prosbami i peknými interaktívnymi odpoveďami počas
kázne otca Róberta.

V kázni spomenul okrem iného nádherný príklad asi 13 ročného chlapca Tarzícia. Tarzícius žil v Ríme v 3. storočí po Kristovi,
za prenasledovania Cirkvi. Legenda ho predstavuje ako chlapca miništranta, ktorý v čase prenasledovania Cirkvi niesol Eucharistiu
uväzneným kresťanom. Zomrel mučeníckou smrťou.
Je patrónom miništrantov.
​______________________________________________________

Rovnako aj na ďalší deň, v stredu 16.1.2019 bola sv. omša pre deti. Niektoré prišli priamo zo školy, z družiny aj so školskými taškami,
niektoré so svojimi rodičmi.
Túto takisto ako v utorok slúžil misionár otec Róbert, ktorý bol aj dobrým animátorom.
Spolupráca detí s kňazom bola výborná a bezprostredná.

Obidva dni deti doprevádzala hudobne aj spevom pani kantorka Majka a na gitare Pavol.

Neopísatelná bola nefalšovaná detská radosť a výborný duchovný zážitok pre všetkých zúčastnených veriacich.​