27 Oct 2019
Mariánska púť do Trnavy - Baziliky minor (sv. Mikuláša) autobusom z Belej
Chystáme poldennú púť do Trnavskej baziliky MINOR

s účasťou na večernej slávnosti - vrámci trnavskej novény (mariánskeho deviatnika)
ku cti Panny Márie Trnavskej, pod zázračným obrazom.

Tento zázračný obraz zachránil obyvateľov Trnavy od morovej rany.
Tento rok je už 75. ročník.
Využime túto priležitosť, keď môžeme, mnohí sme v čase neslobody spontánne prichádzali
k milostivému obrazu P.Márie.

Odchod autobusu z Belej vo štvrtok 14.10.2019 o 14.00 hod.
Návrat o cca. 22.00 hod.
Cestovné je: 8 EUR/os.
Prosím všetkých prihlásených, keby uhradili cestovné u p.kostolníka.

Téma kázne na tento deň je:
* Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti

Kazateľom bude:
jezuita Pater Jozef BARTKOVJAK, SJ
ktorý sa Vám prihovára každodenne v slovenčine z vatikánskeho rádia.


Program si pozrite pod týmto oznamom.