19 Jan 2019
Druhé stretnutie s mládežou belskej farnosti
​Na záver dnešného misijného programu po skončení večernej sv.omše pokračovali misie v stretnutí s mládežou.
Zaujímavý animačný program so scénkou, hudbou a s osobnými svedectvami viery pripravili páter Jozef Mihok, CSsR spolu
s mladými ľuďmi zo spoločenstva SHEKINAH z Banskej Bystrice, z farnosti Radvaň.
​Ako povedal misionár páter Jozef Mihok, redemptorista, program stretnutia nie je určený výhradne mládeži, ale aj strednému veku,
pretože okrem množstva mladých ľudí  bolo medzi divákmi aj dosť starších.

Program bol veľmi pútavý a realistický, pretože obsahoval skutočné osobné svedectvá mladých ľudí, na svojej individuálnej ceste k Bohu.