20 Mar 2020
Špeciálna modlitba otca arcibiskupa Jána Graubnera z Olomouca ku koronavirusu
​Otec arcibiskup Graubner, moravský metropolita napísal túto modlitbu
pre mimoriadnu situáciu, kedy veriaci nemôžu ísť na svätú omšu

Prinášame aj audio modlitbu - link

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni.
Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale i bezmocnosť.
Vraciame se k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.
Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva.

Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame,
že sme boli príliš upriamení na svoje práva a nároky,
hľadali príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín,
nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok.

K prírode sme boli bezohľadní a chceli stále viac.
Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more.
Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov.

Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi,
vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou,
chovali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva,
upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia.

Prestal si byť pre nás istotou, keďže je všetko relatívne,
a absolútne je už len naše naduté ja.
Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.

Vo svojej zaslepenosti sme nevedeli čítať znamenia.
Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude svietiť slniečko.
Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši,
že v krajinách bez dažďa je hlad a ľudia utekajú za chlebom.

Iní utekajú pred vojnou, ktorá je tu vlastne len preto,
aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc,
aby bol odbyt zbraní a niekde inde mali slušní ľudia prácu.

Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom,
ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo
i biedu chudákov v rozvojových krajinách.

Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie ako zodpovednosť,
chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom,
práva dospelých nad práva detí na lásku oboch rodičov,
na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie,
pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu. 

Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie,
miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa,
a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať.
Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.

Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín
iba šikovné ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich krajiny
bez nich upadajú a nedokážu sa sami pozdvihnúť.

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.
Očisti nás, keď s ľútosťou priznávame svoju vinu.
Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe,
ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.

Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.
Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu chorôb.
Obráť nás a my sa vrátime k tebe.
Vezmi nám srdcia kamenné a daj srdcia z mäsa.

Vráť nám radosť z tvojej ochrany
a bezbožných budeme učiť o tvojich cestách,
svedčiť im o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.
Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on,
keď my sami nedokážeme milovať nezištne.

Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba,
nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,
aby v nás zvíťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. 

Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme,
že nás, Bože, nesklameš. Amen.