09 Aug 2019
Umiestnenie novej sochy Božieho milosrdedenstva na priečelie farského kostola