13 Apr 2020
Požehnanie belskej farnosti po Veľkonočnej vigílii
​Po skončení neverejných obradov "Veľkonočnej vigílie" už za tmy, pán farár dp. Ivan Pšenák

požehnal belskú farnosť - Belú, Lysicu, Kubíkovú, Zlieň aj Nižné Kamence

pred farským kostolom sv. Márie Magdalény so Sviatosťou Oltárnou.