25 Mar 2020
Odporúčané pravidlá sledovania sv. omše v televízii

Ako mať najlepší duchovný úžitok zo sledovania alebo počúvania sv. omše prostredníctvom médií.


1. Nech Boh je na prvom mieste

Je vhodné, ak si vopred konkrétne naplánujte čas kedy sledovať alebo počúvať nedeľnú sv. omšu, ako sa potom
neskôr spoliehať nato, že „však určite bude nejaký voľný čas a ešte niekde budú dávať a vysielať sv. omšu“.

Je dobré, keď konkrétny čas vyhovuje väčšine rodinným príslušníkom v jednej domácnosti a tak sa môže zúčastniť
sledovania alebo počúvania sv. omše celá rodina, ako pozerať či počúvať sv. omšu v rodine ako jednotlivci.
(Napr. rodičia v obývačke, deti na počítači ... )

Je vhodné vyhradiť si dostatok času na pozeranie alebo počúvanie celej sv. omše, neodbiehať k ďalším „dôležitým“
aktivitám. (Napr. varenie, pečenie) Odolajte pokušeniu stať sa „Pánom nad sv. omšou.“

KKC 2172 Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Ak Boh „odpočíval“ v siedmy deň (Ex 31,17), aj človek
má „prestať pracovať“(2184) a nechať aj iných, najmä chudobných, aby „si oddýchli“ (Ex 23,12).

2. Dostatočne pripravte miesto modlitby


Je miesto sledovania či počúvania sv. omše dostatočne čisté, upravené, tiché? Nie sú v miestnosti zbytočné
predmety, ktoré ma môžu rozptyľovať? (Porozhadzované časopisy po stole, mobil ... ) Môžem miesto sledovania
alebo počúvania sv. omše nejako skrášliť, napr. zapálením sviece, položením kríža, alebo sv. písma?

3. Pripravte svoje telo


Určite je vhodné pred sledovaním alebo počúvaním sv. omša sa nastaviť tak, ako keby sme boli reálne v kostole.
Napr. pred sv. omšu sa umyť, ísť vopred na toaletu ... Je nevhodné počas sledovania či počúvania sv. omše
konzumovať jedlo ako napr. čipsy, sušienky ...

Ďalej je vhodné vyjadriť úctu k sláveniu sv. omše aj primeraným oblečením.
Nemusí ísť o typické nedeľné oblečenie, ale sedieť pri televízii v pyžame (okrem ľudí chorých a nevládnych, poprípade
odkázaným na lôžku) nie je celkom vyjadrením pravej úcty k najsvätejšej eucharistii, hoci tá  nie je fyzicky prítomná
v mojom dome.

Odporúča sa pri sledovaní alebo počúvaní sv. omše robiť tie isté gestá a úkony ako keby sme boli na
sv. omši v kostole. Napr. znamenie kríža. Je na slobodnom uvážení človeka/rodiny či bude/budú dodržiavať všetky
predpísané gestá počas sv. omše, ako napr. státie pri evanjeliu, alebo pokľaknutím pri premenení. Ak nie, tak určite
postačuje dôstojne sedieť tak ako pri každej sv. omši reálne v kostole.  

4. Byť skutočne prítomný

Je vhodné úprimne sa snažiť byť prítomný celým telom, mysľou, duchom na sv. omši. Snažiť sa vyvarovať súbežným
aktivitám popri sledovaní/počúvaní zvlášť nedeľnej sv. omši. Keď sledujem sv. omšu na počítači, je vhodné vypnúť si
všetky oznámenia a odhlásiť sa zo všetkých účtov sociálnych sietí, alebo si mobil či počítač dať do letového režimu.
(Je rozdiel ak mamička počas týždňa popri žehlení jedných uchom načúva sv. omšu a takto zároveň prácou a načúvaním
posväcuje svoj čas, ako keď v nedeľu odloží na čas varenie, pečenie a sadne si so svojou rodinou k televízii aby bola celým
telom, mysľou, duchom prítomná na celej sv. omši) Samozrejme, sledovať sv. omšu s malými deťmi bude stáť viacej úsilia
a odbehovania, čo je prirodzené.

 5. Duchovné sv. prijímanie


 „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Mt 18, 20

Hoci nateraz nie je možné reálne prijať sv. prijímanie je možné prosiť o duchovné sv. prijímanie. Je vhodné pomodliť sa
modlitbu sv. Alfonza Liguori alebo vlastnými slovami:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne

prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.

Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.

Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu.

Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,

príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca.

Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu.

Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“

Modlime sa spoločne o svetlo a Dary Ducha Svätého v tejto veľmi náročnej situácii v ktorej sa ocitol náš národ a celý svet.
Nech sme naplno zodpovední a ohľaduplní jeden voči druhému. Modlime sa za všetkých chorých, špeciálne chorých vírusom
COVID-19, o ich skoré uzdravenie, modlime sa za lekárov, zdravotnícky personál a všetkých tých, ktorí pomáhajú pri boji
proti vírusu. Bože, žehnaj a chráň nás. Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. Sv. Mária Magdaléna, oroduj za nás.